Xakawi

Xin giới thiệu với quý bạn đọc Xakawi tổng hợp, từ năm 2005-2014, thiết kế và viết bởi Wa Đàng Quyết, palei Padra (Như Bình). Để thể hiện font Cham, bạn cần cài các font Akhar 0, Akhar 1 và Akhar 5 trong trang Font Cam. Nhấn vào đây để tải file Xakawi.

Ndua karun Wa Quyết đã chia sẻ.