Tag Archives: xa hoi

Tình hình giáo dục của dân tộc thiểu số ở bậc Cao đẳng và Đại học

Đây là bài viết của PGS.TS.Thành Phần, nguyên Phó giám đốc trung tâm bảo trợ sinh viên các dân tộc ít người thuộc Hội Dân tộc học TP.HCM (nay là Giám đốc Trung Tâm) vào năm 2002 và được đăng trên trong sách “Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Những vấn đề kinh tế – văn hóa – xã hội” do GS.TS.Ngô Văn Lệ (chủ biên), 2004, tr. 336-343. Nhưng từ năm 2003 đến nay, việc khảo sát về tình hình sinh hoạt và học tập của sinh viên các dân tộc thiểu số không được duy trì, một phần là do sự thu hẹp các hoạt động của Trung Tâm Bảo Trợ Sinh Viên Các Dân Tộc Ít Người; hai là do hạn hẹp về kinh phí. BBT xin giới thiệu bài viết trên đến quý đọc giả tham khảo.

Xem bài viết