Tag Archives: Vijaya

Bảo tồn tháp Chăm Bình Định

Mặc dù chưa có nhiều di tích thực sự phát huy giá trị, nhưng công tác bảo tồn di tích trên địa bàn tỉnh những năm qua đã nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư. Nỗ lực trong công tác khảo cổ, trùng tu, tôn tạo di tích là rất lớn, tuy vẫn còn nhiều khó khăn. Điều này có thể thấy được phần nào qua những con số thống kê…

Tháp Dương Long, trong những năm qua đã được đầu tư kinh phí lớn để trùng tu. (Ảnh chụp giai đoạn trùng tu tháp Dương Long năm 2007).

Xem bài viết