Tag Archives: Văn hoá tinh thần

Sự liên hệ của người Churu với người Chăm

Nhập đề :Xét về mặt ngôn ngữ và hình thể, người Churu có nhiều liên hệ vói người Indonesia, Philipphine, Malaisia… vùng Đông nam Châu Á, người Raglai, Êđê, Jarai… vùng Cao nguyên Trung phần Việt Nam. Nhưng gần gũi hơn cả, sâu đậm hơn cả, là sự liên hệ của người Churu với người Chăm. Sự liên hệ này được nhìn thấy qua những điểm sau :

  1. Những giả thuyết về nguồn gốc của người Churu
  2. Ngôn ngữ
  3. Niềm tin
  4. Phong tục tập quán
  5. Hát Aria – Tục ngữ – Truyện cổ dân gian
  6. Trang phục
  7. Những liên hệ khác

Xem bài viết

Một số suy nghĩ về bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa dân gian Chăm

Quảng Đại Tuyên

1. Vài nét về nghệ thuật múa dân gian Chăm

Ngay từ xa xưa người Chăm đã sáng tạo và xây dựng cho mình một nền văn hóa nghệ thuật hết sức độc đáo, da dạng. Nền văn hóa Chăm tuy chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và văn hóa Đông Nam Á, nhưng nền văn hóa nghệ thuật Chăm nói chung và nghệ thuật múa Chăm nói riêng vẫn mang tính bản địa sâu sắc và mang những nét đặc trưng riêng của dân tộc mình. Đặc biệt ngày nay đồng bào Chăm vẫn còn lưu giữ một nền văn hóa dân gian hết sức phong phú, đa dạng kể cả văn hóa vật chất (ăn, mặc, ở) và văn hóa tinh thần (phong tục, tập quán, hệ thống lễ nghi – tin ngưỡng, tôn giáo…)…. Xem bài viết

Nghi lễ vòng đời của người Chăm Ahier ở Ninh Thuận

Nghi lễ vòng đời của người Chăm Ahier ở Ninh Thuận

Phan Quốc Anh

alt

Lời nói đầu

Người Chăm là một trong 54 tộc người anh em của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, đã từng có một nền văn minh phát triển. Trong bức tranh tổng thể của nền văn hóa Việt Nam, văn hóa Chăm đã có những đóng góp, làm nên sự đa dạng trong nền văn hóa Việt Nam thống nhất. Xem bài viết

Sinh Hoạt Của Người Chăm Ninh Thuận Trong Bối Cảnh Các Di Tích

SINH HOẠT CỦA NGƯỜI CHĂM NINH THUẬN TRONG BỐI CẢNH CÁC DI TÍCH

Jaya Amil Apuei Sử Văn Ngọc

Văn hóa Chăm được các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu bắt đầu từ thế kỷ XIX, đặc biệt là các nhà khoa học thuộc Trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO). Rất nhiều công trình nghiên cứu, giới thiệu về văn hóa Chăm đã được công bố qua sách báo. Đến năm 2002 có 2.278 công trình nghiên văn hóa Chăm về các lĩnh vực: lịch sử, ngôn ngữ, bia kí, khảo cổ, tôn giáo, phong tục tập quán, kiến trúc, điêu khắc…(1). Điều đó đã khẳng định văn hóa Chăm rất phong phú và đa dạng.

Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu khái quát đặc điểm cư trú của người Chăm ở Việt nam, đặc biệt dựa trên tôn giáo, tín ngưỡng cùng với đội ngũ chức sắc, di tích cùng với hai dòng sông lịch sử và các lễ hội của người Chăm Ninh Thuận.
Xem bài viết

Diều trong văn hoá tộc người Chăm

DIỀU TRONG VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHĂM

ISVAN

Ngày nay người Chăm ở khu vực Ninh Thuận – Bình Thuận vẫn còn phố biến rất nhiều các loại diều truyền thống. Thả diều không chỉ là một trò chơi truyền thống mà nó còn có ý nghĩa đặc biệt trong một số nghi lễ của một số dòng họ của tộc người Chăm.

Người Chăm gọi diều là kalang, từ vừa đồng âm vừa đồng nghĩa với loại chim diều (hâu)Nhiều tộc người ở Đông Nam Á có tên diều giấy trùng với tên loại chim diều hâu như ở Campuchia, diều giấy và chim diều đều là Khlen, ở Malaysia gọi diều là layang, người Thái gọi là kula, người Mơnông gọi là Khang, người ÊĐê gọi là Hlang, người Raglai gọi là kala (kalat)… Ở người Việt, diều giấy và chim diều vừa là đồng âm vừa là cùng nguồn gốc. Diều có vị trí đặc biệt trong văn hóa Chăm nói riêng và nhiều tộc người ở Đông Nam Á nói chung. Xem bài viết