Tag Archives: Lễ nghi phong tục

Sự biến đổi Bàlamôn giáo trong cộng đồng người Chăm

TS. Phan Quốc Anh
(Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Ninh Thuận)

Người Chăm Ahiêr (người Chăm Bàlamôn) là cộng đồng có số lượng đông nhất so với các nhóm Chăm theo các tôn giáo khác. Hiện có khoảng hơn 53 nghìn người, sống tập trung ở vùng Ninh Thuận và Bình Thuận (Panduranga), trong đó, ở Ninh Thuận có khoảng 38 nghìn, ở Bình Thuận có khoảng 15 nghìn người.

Xem bài viết

Hệ thống chủ lễ của người Chăm Bàlamôn ở Ninh Thuận

TS. Phan Quốc Anh
Sở Văn hóa, du lịch và thể thao Bình Thuận 

Theo báo cáo của Ban dân tộc miền núi tỉnh Ninh Thuận năm 2002,  ở Ninh Thuận có 61.359 người Chăm, cư trú tương đối tập trung ở 22 làng thuộc 12 xã ở 4 huyện, thị xã, đông nhất là ở huyện Ninh Phước với 48.137 người, ở huyện Ninh Hải có 10.319 người, ở huyện Ninh Sơn có 1.527 người, ở thị xã Phan Rang – Tháp Chàm có 1.376 người.

Xem bài viết

Vài nét về văn hóa Chămpa

TS. NGUYỄN THỊ HẬU

1. Sơ lược lịch sử vương quốc Chămpa

Trên dải đất Việt Nam ngày nay vào thời xưa đã từng tồn tại ba quốc gia. Về đại thể thì miền bắc là lãnh thổ Đại Việt, miền trung là địa bàn của vương quốc Chămpa và miền nam là một phần lãnh thổ của vương quốc Phù Nam. Các kết quả nghiên cứu về khảo cổ học, dân tộc học, sử học… ngày càng chứng minh rõ ràng hơn về cội nguồn của ba quốc gia cổ đại ấy. Có thể nói một cách khái quát là văn minh Đại Việt bắt nguồn từ văn hóa Đông Sơn, văn minh Chămpa phát triển từ văn hóa Sa Huỳnh, văn minh Phù Nam mà một phần quan trọng là văn hóa Óc Eo có nguồn gốc từ văn hóa Đồng Nai. Vào thời ấy cương vực, bờ cõi, biên giới giữa các quốc gia cổ đại luôn là vấn đề không bao giờ rành mạch rõ ràng. Tuy vậy nếu theo phân bố hành chánh ngày nay thì có thể coi các tỉnh ven biển miền Trung – từ Quảng Bình đến Bình Thuận – và các tỉnh khu vực Tây Nguyên là thuộc địa bàn của vương quốc Chămpa cổ xưa.

Xem bài viết