Hệ thống chuyển tự

Hiện tại có một số hệ thống chuyển tự từ tiếng Cham sang Latinh, GP quyết định chuyển dùng hệ thống Rumi, nhằm tiện trong giao tiếp qua tin nhắn, email với nhau hay với yut và mik wa Cham ở nước ngoài vốn không quen với cách viết tiếng Việt có dấu (đ, ơ, ă…)

(sẽ cập nhật hướng dẫn chuyển tự Rumi trong bài viết này)