Viết bài

(Trước khi gửi bài báo hay nghiên cứu, hãy dùng chức năng Search để tìm xem bài viết đã được đăng rồi hay chưa.)

A. VIẾT BÀI
Yut cần đăng ký thành viên trước khi gửi bài. Sau đó hãy thực hiện các bước sau.
 1. Đăng nhập (vào trang http://gilaipraung.com/wp-login.php)
 2. Nhấn vào link Add new -> Post ở menu trên cùng
 3. Điền tiêu đề vào hàng ở trên (tiêu đề ngắn gọn, đầy đủ và phản ánh nội dung bài viết)
 4. Dưới hàng tiêu đề là các link để bạn chèn hình ảnh, video, nhạc vào bài viết. Mỗi thành viên sẽ có một kho dữ liệu hình ảnh riêng để chèn vào bài viết của mình sau này. Lưu ý: hình ảnh trong mục bài viết khác với hình ảnh trong mục Thaik GP (Gallery ảnh)
 5. Chọn chuyên mục hay đánh tags cho bài viết
 6. Nếu bạn dùng hình ảnh để bài viết thêm sinh động, có thể dùng chức năng Set featured image (ảnh đại diện của bài viết)
 7. Với bài viết dài, hãy di chuyển đến khoảng hàng thứ 10 và nhấn vào link Insert more tag (hàng 1, nút 2) để trang chủ tươm tất, dễ theo dõi hơn 
 8. Nhấn vào Save draft nếu bạn chưa hoàn tất, bạn có thể quay lại tài khoản để chỉnh sửa lại sau, hoặc Publish nếu bạn muốn đăng bài
B. CHỈNH SỬA
Với các bài viết đã hoàn thành, để chỉnh sửa, bạn chỉ cần
 1. Đăng nhập
 2. Mở bài viết
 3. Nhấn vào Edit
 4. Chỉnh sửa bài viết
 5. Nhấn vào Update
C. ĐỂ BÀI VIẾT TRÔNG ĐẸP, NHANH GỌN VÀ CHUYÊN NGHIỆP HƠN
 1. Xuống hàng: dùng Enter để đánh một đoạn văn mới, Shift + Enter để xuống một hàng mới (thơ). Khi dán từ các nguồn bên ngoài, thường có những khoảng cách lớn, hãy xóa những khoảng trống quá dài để bài trông gọn hơn.
 2. Danh sách: muốn liệt kê danh sách (thứ tự, gạch đầu hàng) hãy dùng chức năng list thay vì mỗi lần xuống hàng mỗi lần gõ. Nhanh, và khoảng cách thống nhất cho tất cả các bài viết trong toàn website.
 3. Hình ảnh: khi đăng lại bài viết trên các web khác, hãy tải các hình ảnh về máy, và up lên Gilaipraung. Vì thường sau một khoảng thời gian, các web có thể ngưng hoạt động, hay xóa bài viết, thì hình ảnh không còn hiển thị trong bài viết nữa.
 4. Hình ảnh 2: khi upload ảnh, hãy dùng chức năng Caption để ghi thông tin về ảnh thay vì chỉ upload ảnh, sau đó phải xuống hàng mới, canh giữa ảnh rồi gõ thông tin ảnh.
 5. Hình ảnh 3: khi upload, yut có thể định dạng kích thước và vị trí. Khi chọn insert một ảnh đầu tiên với kích thước trung bình và vị trí phải chẳng hạn, hãy để mặc định cùng kích thước để bài viết trông đẹp hơn, với các ảnh lớn, khách thăm có thể nhấn vào để phóng lớn ảnh.
 6. Cắt dán: khi dán lại từ word (W), hay muốn bỏ tất cả định dạng (T) (đậm nghiêng, kích thước, màu sắc…) hãy dùng nút tương ứng 
 7. Đối với bài rất dài, hãy cắt ra thành các trang bằng nút Page break 
 8. Không gian viết bài: các yut có thể sắp xếp lại không gian, ví dụ, để khung Publish lên trên khung Categories chẳng hạn, chỉ cần nhấn vào phần đầu của khung và kéo vào vị trí mình mong muốn