Tạo Album ảnh

– Yut cần đăng ký thành viên và đăng nhập để có thể tạo Gallery (album ảnh) của mình trên GP
– Hãy nén ảnh mình nhỏ lại trước khi tải lên GP (mỗi ảnh rộng – dài max 2.000px)
– Sau khi up lên, admin sẽ xem lại trước khi đăng tải chính thức lên GP. Sau đó, mỗi ảnh xóa/thêm sẽ có hiệu lực mà không cần sự xem xét của admin.

  1. Vào trang điều khiển của mình bằng cách (1) Menu màu đen trên cùng, rê chuột trên chữ Gilaipraung, và nhấn vào Dashboard  (2) Vào http://gilaipraung.com/wp-admin/
  2. Bên tay trái, rê chuột trên mục Gallery, nhấn vào Add Gallery / Images
  3. Nhấn vào Add new gallery nếu bạn buốn tạo Gallery (Album) mới, nếu bạn chỉ muốn cập nhật thêm ảnh vào gallery cũ của mình thì nhảy sang bước 5
  4. Điền tên gallery vào (tên viết liền, không dấu cách hay không dùng tiếng Việt có dấu) rồi nhấn vào Add gallery
  5. Ở tab Upload images, nhấn Select files để chọn ảnh muốn upload. Yut có thể upload cùng lúc nhiều ảnh, hạn chế 30 ảnh cùng lúc vì nhiều quá server sẽ bị ì, và bạn phải làm lại. Phần In to, chọn gallery bạn muốn up ảnh vào, và nhấn Upload images. Chờ cho đến khi upload xong.
  6. Nhấn vào link Manage gallery để chỉnh sửa thông tin gallery và ảnh (thời gian, địa điểm, tên…), nhấn vào tên gallery mình muốn sửa và và chỉnh lại tiêu đề bằng tên tiếng Việt và các thông tin khác như ý muốn.