Các chuyên mục

Sau đây là chú thích các chuyên mục trên GP để các thành viên gửi đúng vào mục liên quan, và khách thăm tiện theo dõi nội dung. Từ các chuyên mục, khi bài viết đạt số lượng lớn, GP sẽ phân thành các tiểu mục.

Akhar Cam

 1. Ariya: thơ
 2. Wak panâh: sáng tác
 3. Karei: khác

Chưa xếp mục

 1.  Triết học, tư tưởng

Nghiên cứu: các bài viết nghiên cứu có tính khoa học

 1. Ngôn ngữ

Phong trào: thông tin liên quan đến các hoạt động xã hội

 1. Chi hội Chăm: các thông báo chính thức từ Chi hội Chăm SG
 2. Nhà trọ, việc làm, học bổng
 3. Thông báo GP: các thông báo chính thức từ BQT GP
 4. Tin tức sinh hoạt: thông tin họp mặt nhóm (tin tức, hỏi thăm, bàn luận…)
 5. Xã luận: quan điểm và bình luận về các hiện tượng/vấn đề xã hội

Sáng tác: các sáng tác (cũ/mới) của các tác giả Chăm

 1. Ariya – thơ
 2. Văn xuôi, truyện, ký

Tagalau: thông tin bài viết liên quan đến Tạp chí Cham Tagalau

 1. Thông tin: thông báo từ BBT Tagalau
 2. (Các bài viết trên các TGL cũ sẽ được đăng và cập nhật khi thời gian cho phép)

Tài liệu: file tài liệu thu thập được, có thể xem online hay tải về

 1. Dalikal: truyện cổ

Tin tức: tin tức về Cham trong nước và nước ngoài

 1. Cam Aia Lingiu
 2. Cam Bietnam