Từ vựng GP

Ngôn ngữ là một phần tối quan trọng của tất cả các dân tộc. Nhằm khuyến khích việc sử dụng akhar/sap Cham, GP sẽ thống nhất dùng một số từ trong giao diện web cũng như trong văn bản trên toàn bộ web. Yut nào có gợi ý dịch suuk ở dưới nhé.

  1. binah: trang
  2. duah: tìm kiếm
  3. harak harei: nhật ký
  4. harak pran: thư riêng
  5. payua: gửi (bài, thư)
  6. ragilai: thủy thủ, thành viên
  7. suuk: trả lời
  8. yut: bạn