Lưu ý bản quyền

Mỗi tác phẩm (bài viết, ảnh…) là công sức của tác giả (nhóm tác giả), và quyền sở hữu tự nhiên ấy cần được bảo vệ và tôn trọng, việc ghi chú một cách khoa học cũng giúp độc giả tiện tìm hiểu thêm về tác phẩm và tác giả được đề dẫn.

  1. Đối với các bài viết sưu tầm, cần dẫn rõ nguồn bằng cách ghi chú ở cuối bài viết một cách cụ thể. Ví dụ: (Nguồn: www.abc.com/champa.html) hay (Nguồn: số trang, tựa sách, tác giả, năm xuất bản) hay (Ảnh: Lâm Phong)
  2. Đối với các đoạn văn trích lại, để trong “ngoặc kép” và ghi nguồn cụ thể (trang, tựa sách, tác giả, năm xuất bản) ở cuối bài viết.