About GP

Thành lập bởi Inra Jaka, phát triển khởi đầu cùng các yut phik (bạn thân), và cùng cộng đồng chia sẻ bài viết. Đang tái lập nhóm phụ trách, sẽ cập nhật thêm sau.