Forum

Welcome Guest 

Show/Hide Header

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Author Topic: Đừng phản ứng thái quá
inrajaka
Administrator
Posts: 14
Permalink
inrajaka
Post Đừng phản ứng thái quá
on: October 2, 2011, 18:50
Quote

Tình cờ bắt gặp một câu chuyện hay trên mạng, thấy nó luôn là một bài học cần thiết cho mỗi chúng ta, ở bất kỳ lứa tuổi nào.

In a factory: A man standing on the floor and looking aimlessly.
CEO of that factory came and asked his salary.... Man replied 5000 sir....
CEO took out his wallet and gave 15000 and told him "I pay people here to work and not to waste time....
This is ur 3 months salary. Now get out of here. Never come back".... That guy left.
Then CEO asked workers "who was that guy?".... workers replied "courier boy sir...........
Moral: Don't overreact for every situation.

Dịch:
Trong một nhà máy: Một người đàn ông đang đứng và nhìn vu vơ.
Vị CEO của nhà máy đó đến và hỏi lương của ông ta... Người đàn ông trả lời: 5000 thưa ông.
Vị CEO lấy ví ra và đưa 15.000 và bảo ông ta "Tôi trả tiền để người ta làm việc chứ không phải lãng phí thời gian. Đây là 3 tháng lương, bây giờ đi ra khỏi đây và đừng bao giờ quay lại." Người đàn ông đó bỏ đi.
Sau đó vị CEO hỏi những người công nhân "Tên đó là ai vậy?" Họ trả lời "Người đưa thư thưa ông"

Bài học: Đừng phản ứng thái quá trong mọi tình huống.

champanews-
.com
Newbie
Posts: 1
Permalink
champanews.com
Post Re: Đừng phản ứng thái quá
on: October 7, 2011, 10:07
Quote

hehe... 15 ngàn luôn phí quá....

Pages: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Version: 1.0.34 ; Page loaded in: 0.027 seconds.