Forum

Welcome Guest 

Show/Hide Header

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Author Topic: Website hamutanran.com?
inrajaka
Administrator
Posts: 14
Permalink
inrajaka
Post Website hamutanran.com?
on: September 16, 2011, 11:36
Quote

Không biết web hamutanran thế nào rồi? Trước thấy có nhiều bài viết hay, chưa kịp lưu giữ lại mà bây giờ không còn truy cập được nữa.

Hu thei thau lei?

Javy
Newbie
Posts: 2
Permalink
Javy Tabeng
Post Re: Website hamutanran.com?
on: September 16, 2011, 14:23
Quote

Hamutanran abih liwik paje yut. Yut tangi Thienlib nan. Hu khik source saong kadha web nan...Ranem

thienlib
Newbie
Posts: 5
Permalink
Post Re: Website hamutanran.com?
on: September 16, 2011, 17:02
Quote

Jaka có thể liên hệ với Trường Vinh (0979598210) đểlấy bài viết từ Hamutanran.com, Vinh đang giữ Source. Hiện tại, Hamutanran đang cân nhắc việc nên khôi phục lại hamutanra.com hay lập 1 trang web chung cho các palei Chăm nên chưa hoạt động lại.

Pages: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Version: 1.0.34 ; Page loaded in: 0.057 seconds.