Forum

Welcome Guest 

Show/Hide Header

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Author Topic: Ngọc Hoàng cũng chửi thề
louis2609
Newbie
Posts: 3
Permalink
Post Ngọc Hoàng cũng chửi thề
on: September 13, 2011, 15:53
Quote

Ngọc hoàng cũng chửi thề
Một nhà sư và một cao bồi chơi golf với nhau, mỗi lần đánh trượt, tay cao bồi lại chửi thề. Ông sư tức lắm, mấy lần nhắc nhở mà hắn vẫn quen miệng, cuối cùng ông quở hắn:

- Anh mà còn chửi thề nữa là Ngọc hoàng sẽ giáng sét vào anh đấy!

Ở gậy sau, tay cao bồi chưa dứt tiếng chửi thì một tiếng sét vang lên... Ông sư lăn ra chết. Trên trời vọng xuống tiếng lẩm bẩm:

- #*&^%@, lại đánh trượt rồi!

o O o

Thèm...

Một cô gái đến khám bác sĩ, trăn trở:

- Thưa ông, cứ sau mỗi tháng thì tôi lại có cảm giác thèm đàn ông kinh khủng.

- Đó là điều bình thường thôi. Nhưng thời gian "thèm" đó kéo dài bao lâu?

- Khoảng... 4 tuần.

Pages: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Version: 1.0.34 ; Page loaded in: 0.022 seconds.