Sự kiện thun 2011

Trang này ghi lại các sự kiện trong năm 2011. Sự kiện bao gồm:

  1. Lễ hội (Katé, Muk Kei…)
  2. Sinh hoạt (văn nghệ, giao lưu, lớp học tiếng Cham, sinh hoạt Thủ Đức, tour…)

Mik wa adei saai phụ cập nhật những thiếu sót nhé. Chỉ cần bình luận ở dưới. Sau đó GP sẽ cập nhật vào danh sách, và tô màu khác nhau để tiện theo dõi.

Bilan mac

Bilan puix
8.2 (dua klem): harei mbeng pandih anâk mâtau, tamâ sang birau, padeng sang

Bilan 10

Bilan 9
10.12 (sa klem): harei Cambur ngaok bimong
27.11 (klau bingun): harei amâharem klep thun

Bilan 8
23.11 (sa pluh pak klem): harei mbeng pandih anâk mâtau, tamâ sang birau, padeng sang
7.11 (sa pluh klau bingun): harei talaih waha
28.10 (dua bingun): harei ikak sa gaok waha
23.10.2011 Công diễn chương trình Kate & Ramâwan 2011 tại Đại Học Văn Hóa Tp. HCM

Bilan 7
27.9 (sa bingun): harei Kate ngaok bimong

Bilan 6
21.9 (sa pluh klem):  harei mbeng pandih anâk mâtau, tamâ sang birau, padeng sang
31.8 (klau bingun): harei  talaih Ramâwan 

Bilan 5
27.8 (sa pluh pak klem): harei tuh brah
20.8 (tajuh klem): harei Ong trun
15.8 (dua klem): harei Muk trun
31.7 (dua bingun): harei ricauw Ramâwan

Bilan 4

Bilan 3

Bilan 2

Bilan 1