Bí ẩn Champa

Bài viết này đề cập đến các chủ đề cần được giải đáp, trong lịch sử cũng như trong hiện tại. Danh sách này cũng hữu ích để các sinh viên, nhà nghiên cứu trong tìm chủ đề cho việc tìm tòi đào sâu khám phá của mình. Thủy thủ và khách thăm góp ý vào nhé.

  1. Người Cham Campuchia: lịch sử và hiện tại. Tình hình ngôn ngữ, văn hóa, dân số trước và sau Pol Pot.
  2. Người Cham ở Mỹ: lịch sử di cư, nơi tập trung và tình hình sinh hoạt bảo tồn văn hóa
  3. Dấu vết Champa ở Bangkok, Thái Lan. Lịch sử và hiện tại.
  4. Dấu vết Champa ở đảo Hải Nam, Trung Quốc. Lịch sử và hiện tại.
  5. Dấu vết Champa ở Indonesia. Lịch sử và hiện tại.
  6. Dấu vết Champa ở Malaysia. Lịch sử và hiện tại.