Chuyện phong trào. Tấn Lưu. Katé 2013

Chuyện ngày xưa, nhưng kể lại cho vui…

Câu cá với Tấn Lưu, biết bạn không thích kể chuyện cá nhân, như bao nhiêu bạn từng làm cho phong trào trước nay, không thích kể chuyện cá nhân, nhưng cũng có nhiều kỷ niệm vui, mong bạn bỏ quá, kể lại làm vui, kể lại làm nhớ…
2006
Năm thử thách cho tất cả các bạn tốt nghiệp năm 2005 – 2006, phong trào đồng hương Sài Gòn đương tìm đến đỉnh điểm, với nhiều phá cách mà lịch sử mới hiểu được cái nhọc nhằn của nó.
Xem bài viết

DANH SÁCH SINH VIÊN CHĂM NHẬN HỌC BỔNG NĂM 2013

HỘI DÂN TỘC HỌC Tp.HCM

CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT HỌC BỔNG

Chi hội dân tộc Chăm 2013

I.                   Thời gian – Địa điểm:

Diễn ra vào lúc 19h, ngày 21 tháng 10 năm 2013 tại 303/18/13 Bến Vân Đồn – Phường  2, Quận 4, TP HCM Xem bài viết

Thông báo: Học bổng Chi hội Dân tộc Chăm năm 2013

HỘI DÂN TỘC HỌC TP.HCM
CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM
_______

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2013

Số: 08 – HB/CHDTC

THÔNG BÁO
Học bổng Chi hội Dân tộc Chăm năm 2013

Ban Chấp Hành Chi hội Dân Tộc Chăm thông báo chương trình học bổng năm 2013 dành cho sinh viên dân tộc Chăm đang theo học tại các trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận

I. Học bổng Sinh Viên:

1. Số lượng: 20 suất
Trị giá: 1.000.000 VND/suất Xem bài viết

Kế hoạch mở lớp học tiếng Chăm căn bản 2013

KẾ HOẠCH MỞ LỚP DẠY CHỮ CHĂM CĂN BẢN 2013

I.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1.    Mục đích:
–      Giúp cho giới trẻ Chăm hiểu hơn về tiếng mẹ đẻ, về văn hóa nguồn cội. Ý thức ở bản thân, và truyền lại cho bạn bè, thế hệ trẻ hơn.

–      Quen bạn bè mới, khi khó khăn có thể giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau về vật chất và tinh thần. Xem bài viết

THÔNG BÁO TỔNG DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KATÉ – RAMÂWAN 2012

HỘI DÂN TỘC HỘI TP. HCM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—— * * * ——

Số: 2510_2/ CHDTC 2012

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

TỔNG DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KATÉ – RAMÂWAN 2012

Thay mặt Ban tổ chức chương trình Katé- Ramâwan 2012 thông báo đến tất cả các tiết mục trong danh sách dưới đây: Danh sách tiết mục tổng duyệt Xem bài viết

[Thông báo] Sơ duyệt chương trình Katé – Ramâwan 2012

HỘI DÂN TỘC HỘI TP. HCM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

—— * * * ——

Số: 1910/ CHDTC 2012

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO
SƠ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KATÉ – RAMÂWAN 2012

Thay mặt Ban tổ chức chương trình Katé- Ramâwan 2012 thông báo đến tất cả các tiết mục trong danh sách dưới đây:danh sách sơ duyệt

Đúng 8h chủ nhật ngày 21/10/2012 đến sơ duyệt chương trình Trung tâm Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh – 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1..  Chương trình sơ duyệt cả ngày.
Mong các bạn đến đúng giờ để chương trình được hoàn thành  tốt đẹp.
Ghi chú: Các tiết mục đăng ký tham gia không bắt buộc các bạn  mặc trang  phục khi sơ loại (nếu có thì tốt)

Kế hoạch chương trình Katé- Ramawan 2012: http://chamranam.com/?p=897

TM. Chi hội Dân tộc Chăm

Vạn Quang Vỹ

[Thông báo 2]: Chương trình “Mừng hội Rija Nâgar” lần 5, danh sách tham gia

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KT TP.HCMHỘI DÂN TỘC HỌC TP. HCMCHI HỘI DÂN TỘC CHĂM

***

Số: 29/2012/TB-CHDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc——–oOo——–

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2012

 THÔNG BÁO 2

V/V CHƯƠNG TRÌNH  “MỪNG HỘI  RIJA NÂGAR” LẦN 5

 Theo như thông báo và kế hoạch của Chi hội Dân tộc Chăm về việc tổ chức chương trình “Mừng hội Rija Nâgar ” lần 5 tại website http://chamranam.com/?p=764 . Nay Ban tổ chức thông báo đến tất cả các thành viên tham gia thông tin liên quan đến việc tham gia chương trình và hình thức di chuyển đến địa điểm tổ chức như sau: Xem bài viết

Vai trò của Chi hội Dân tộc Chăm trong giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc cho giới trẻ

VAI TRÒ CỦA CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC CHĂM CHO GIỚI TRẺ CHĂM HIỆN NAY

Đàng Quãng Hưng Thiện

Tóm tắt: Bằng tư liệu điền dã và khảo sát thực tế, nội dung bài viết giới thiệu khái quát về Chi hội Dân tộc Chăm thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động chủ yếu của Chi hội Chăm để thông qua đó làm nổi bật vai trò của Chi hội Chăm trong việc duy trì sinh hoạt văn hóa Chăm, hình thành các nhóm sinh viên Chăm và là kênh thông thông và làm phát sinh kênh thông tin của cộng đồng Chăm trong việc góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho giới trẻ Chăm hiện nay. Xem bài viết

[Thông báo] Tổ chức chương trình “Mừng hội Rija Nâgar 2012” lần 5

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH & KT TP.HCMHỘI DÂN TỘC HỌC TP. HCMCHI HỘI DÂN TỘC CHĂM***Số: 28/2012/TB-CHDTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc——–oOo——– 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH  “MỪNG HỘI  RIJA NAGÂR 2012” LẦN 5

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Chăm có môi trường sinh hoạt văn hóa và đón mừng năm mới của người Chăm. Một năm mới xua tan những điều xấu xa, xui xẻo và đón nhận những điều tốt lành cho dân làng và đón nước, cầu mưa, chuẩn bị mở đầu cho việc khai mương, cầy cấy. Nay, Ban chấp hành Chi hội Dân tộc Chăm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Mừng hội Rija Nâgar 2012” lần 5 với nội dung như sau: Xem bài viết

[Thông báo] Mở lớp học nhạc cụ truyền thống Chăm tại Tp. HCM

HỘI DÂN TỘC HỌC TP. HCM CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM——-o0o——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2012

KẾ HOẠCH
MỞ LỚP HỌC NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG CHĂM
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

  1. I. Mục tiêu:

Hiện nay, cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế cũng như văn hóa, giới trẻ người Chăm đang có xu hướng chạy theo văn hóa hiện đại mà quên đi văn hóa truyền thống dân tộc. Việc khuyến khích giới trẻ đặc biệt là sinh viên Chăm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là vấn đề rất cần thiết và cấp bách, nhất là nhạc cụ truyền thống của người Chăm.

Được sự hỗ trợ của quỹ CEEVN tại Hà Nội, chúng tôi dự định sẽ mở lớp học nhạc cụ Chăm với mục đích là:

–     Phổ biến và truyền dạy nhạc cụ truyền thống cho giới trẻ đặc biệt là sinh viên người Chăm tại Tp.Hồ Chí Minh. Xem bài viết

[Thông báo] Thành lập tập san của Chi Hội Dân Tộc Chăm và viết bài đăng tập san

Liên Hiệp Hội Khoa Học & Kỹ Thuật           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh                                                                           Độc  lập  – Tự  do  –  Hạnh  phúc

Hội Dân Tộc Học TP. Hồ Chí Minh

Chi Hội Dân Tộc Chăm

______                                                 ____________________________

Số:  /2012/TB-CHDTC                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2012.

THÔNG BÁO

Về việc thành lập tập san của Chi Hội Dân Tộc Chăm và viết bài đăng tập san của Chi Hội Dân Tộc Chăm.

Căn cứ vào nội dung văn bản cuộc họp ngày 25/12/2011 và ngày 8/1/2012 tại số 303/18/13 Bến Vân Đồn, P.2, Q.4. TPHCM về việc thành lập Tập san của Chi Hội Dân tộc Chăm Tp. Hồ Chí Minh. Ban biên tập Tập san của Chi Hội Dân Tộc Chăm đã thống nhất việc thành lập tập san như sau:

  1. 1. Tên gọi của Tập San: Dân Tộc Chăm “Xưa & Nay”.
  2. 2. Tổ chức chủ quản: Chi Hội Dân tộc Chăm TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Dân tộc học TP. Hồ Chí Minh – Liên Hiệp Hội Khoa Học & Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.
  3. 3. Trưởng ban Ban biên tập tập san: PGS. TS. Thành Phần.
  4. 4. Định kỳ phát hành tập san: 1số/năm (có thể nhiều hơn tùy vào số lượng bài viết mà Ban biên tập nhận được).
  5. 5. Nhà xuất bản: Văn Hóa Dân Tộc. ( dự kiến) Xem bài viết
Binah 1 di 512345