Diều trong văn hoá tộc người Chăm

DIỀU TRONG VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHĂM

ISVAN

Ngày nay người Chăm ở khu vực Ninh Thuận – Bình Thuận vẫn còn phố biến rất nhiều các loại diều truyền thống. Thả diều không chỉ là một trò chơi truyền thống mà nó còn có ý nghĩa đặc biệt trong một số nghi lễ của một số dòng họ của tộc người Chăm.

Người Chăm gọi diều là kalang, từ vừa đồng âm vừa đồng nghĩa với loại chim diều (hâu)Nhiều tộc người ở Đông Nam Á có tên diều giấy trùng với tên loại chim diều hâu như ở Campuchia, diều giấy và chim diều đều là Khlen, ở Malaysia gọi diều là layang, người Thái gọi là kula, người Mơnông gọi là Khang, người ÊĐê gọi là Hlang, người Raglai gọi là kala (kalat)… Ở người Việt, diều giấy và chim diều vừa là đồng âm vừa là cùng nguồn gốc. Diều có vị trí đặc biệt trong văn hóa Chăm nói riêng và nhiều tộc người ở Đông Nam Á nói chung. Xem bài viết
Binah 3 di 41234