Giới thiệu sách mới về văn hóa Chăm – Raglai

Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận vừa xuất bản tác phẩm mới.

Lễ nghi nông nghiệp truyền thống của tộc người Chăm và Raglai tỉnh Ninh Thuận”

Xin gửi đến quý đọc giả một số thông tin với hy vọng đây sẽ là một nguồn tư liệu quý giá cho những người thích tìm hiểu văn hóa Chăm và Raglai. Xem bài viết

Binah 2 di 41234