Overview: Ede ethnic group

Proper name: Anak Ede.
Other names: Anak, Ea De, Ra De (or Rha De), E De, Egar, De.
Local groups: Kpa, Adham, Krung, Mdhur, Ktul, Dlie, Hrue, Bih, Bio, Kah, Kdrao, Dong Kay, Dong Mak, Ening, Arul, Hwing, Ktle, Epan…
 
Population: 194,710 people. (1999 census).

A ritual of the Ede- ísvan, 2008

Language: The Ede language belongs to the Malayo-Polynesian group (Austro-nesian language family).

Người Ê-đê ở Tây Nguyên

Dân số 237.015 người (thống kê 1996) thuộc nhóm ngôn ngữ Malayo – Polynesia có nhiều nhóm riêng theo từng khu vực khác nhau: Eđê Kpa – nhóm chính thống gần trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột; Eđê Adham ở Ea súp, Buôn Hồ, Ea H’leo; Eđê Krung sống giáp gianh Đăk Lăk và Gia Lai; Eđê Ktun ở Krông Păk; Eđê Bin ở Lăk chịu ảnh hưởng của người Mnông; Eđê Blô ở M’drăk; Eđê Dliu Ruê ở Krông Ana … Người Eđê theo chế độ mẫu hệ, con gái đi cưới chồng. Sau đám cưới người chồng đến sống ở nhà vợ, con cái mang họ mẹ, con trai không được quyền thừa kế. Tất cả tài sản trong gia đình đều thuộc về họ vợ và con cái. Lúc vợ chết không được đem tài sản và con cái về ở với bố mẹ mình. Nếu bên nhà vợ không còn ai để thay thế (tục nối dây) thì người chồng phải về ở với chị em gái của mình. Nếu người chồng chết trước thì người chồng sẽ chia tài sản do sức lao động của người chồng ra làm ba phần: một phần dùng cho tuỳ táng, một phần biếu bố mẹ đẻ và chị em ruột nhà chồng, phần còn lại là của vợ và con cái.
Xem bài viết