“5 Ngôi Sao”

Người Champa bốn phương.
“5 NGÔI SAO”. THAM GIA TRANH GIẢI 5 NĂM ĐƯỢC ĐOẠT GIẢI 5 LẦN LIÊN TIẾP.

Tchamanda S’ngrai, 12 tuổi, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2003 tại Cộng Hòa Liêng Bang Đức, có cha mẹ là người Champa. Người cha xuất thân từ Blao (Lâm Đồng) gốc Jarai và người mẹ xuất thân từ làng Hiếu Lễ (Palei Caok) gốc Chăm, Panrang.
Tchamanda yêu nhạc cổ điển, biết đọc nốt nhạc từ lúc bé 3 tuổi và Tchamanda bắt đầu tham gia khóa học Violin từ năm 2008, khi bé bốn tuổi, với ông Kramer – giảng viên và là nhà nghiên cứu nhạc cổ điển.

Năm 2009, Tchamanda xuất hiện như một nhạc sĩ vĩ cầm của dàn nhạc Saitenstreich, sau đó là nhạc trưởng của ban nhạc JOS Orchester.
Tchamanda tham gia tranh giải Jugend Musiziert – một cuộc thi tài năng trẻ Nhạc sĩ vĩ cầm, và trong 5 năm tranh giải, Tchamanda đã chiến thắng đoạt giải 5 lần liên tiếp từ năm 2012 đến năm 2016. Nhiều bài báo và truyền hình tiếng Đức đã đưa rất nhiều tin về Tchamanda, được đăng tải khắp nơi trong tỉnh, và Tiểu Bang Nord Rhein Westfallen (NRW). Xem bài viết

Proper Name: Giarai.
Other Names: Gia Ray, Cha Ray.
Local Groups: Chor, Hdrung (including Hbau, Chor), Arap, Mthur, Tobuan.
Population:242, 291 people.(1999 census).

A fest of the Jarai

Language: Giarai language is part of the family of Malayo- Polynesian languages.
History: The Giarai are one of the earliest residents of the mountainous area of Tay
Nguyen (Central Highlands), and extending into parts of Cambodia. Early Giarai history refers to Potao ia (King of Water) and Potao pui (King of Fire), which have become cults to the Sky, the Earth, to pray for favorable rain and wind… Before the 11th century, both Ede and Giarai people were called Rang Dey. Between the 15th and 16th century, the Vietnamese feudal books of history and legends acknowledged terms of address of Thuy Xa (King of Water) and Hoa Xa (King of Fire). Only men of lineage Siu were allowed to carry these royal titles, and the women of the Ro Cham lineage were selected to be their spouses. It is likely that the word Pa tao is synonymous with Mtao of Cham people, Tao of Thai people and Thao of Lao people, all referring to a leader.

Nghi lễ đời người Jrai

Tộc người Jrai có dân số đứng hàng thứ hai trong 36 dân tộc, sau người Kinh ở tỉnh Gia Lai và đứng hàng thứ mười trong cộng đồng 54 tộc người ở Việt Nam, có đời sống văn hóa phong phú, độc đáo và có giá trị nhân văn sâu sắc, trong đó có nghi lễ đời người. Hiện nay, dân số người Jrai là 345.654 người, sống tập trung ở thành phố Pleiku (20.159 người), huyện Chư Sê (60.685 người), Ayun Pa (47.993 người), Krông Pa (43.227 người), Ia Grai (40.004 người), Chư Prông (30.866 người), Ia Pa (28.706 người), Đức Cơ (28.494 người), Chư Păh (27.544 người), Đắc Đoa (17.203 người), Mang Yang (589 người), Kông Chro (165 người) và Kbang (20 người), được chia thành năm nhóm chính, có mười dòng: Rchom, Nay, Rơô, Siu, Rma, Ksor, Rah lan, Hiec, Kpă, Pui.
Xem bài viết

Cồng chiêng – Văn hoá cồng chiêng của người Jrai

Jrai là một trong số 5 tộc người Mã Lai – Đa Đảo (Chăm, Jrai, Ê đê, Ra glai, Chu ru) hiện đang sinh sống trên vùng đất Nam Trường Sơn – Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung bộ nước ta. Đây là dân tộc có số dân đông nhất trong các tộc người Malayo-Polinesien ở Việt Nam và đứng hàng thứ 9 trong cộng đồng 53 dân tộc thiểu số hiện đang sinh sống trên đất nước ta (sau các tộc người: Tày, Thái, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, H’mông, Dao). Trung tâm cư trú của người Jrai là tỉnh Gia Lai. Đây là dân tộc hiện còn lưu giữ số lượng lớn cồng chiêng cùng với những hoạt động văn hóa gắn với cồng chiêng.

Xem bài viết