Liveshow njep batal, Chế Linh tamâ sang jru

Dua malam adaoh daok radaoh aia langew di Baigoar oh jieng hu harak syah brei hu demonstrasi ,doak radaoh njep tamâ sang jru

Tuei ikhan daok derector sang adaoh tamnia kebangsaan Việt Bắc , on Nông Xuân Ái. Di biah harei 18/11 pejabat kebudayaan dan pelancongan nagar Việt Nam hu brei thau tuei harak, lac o izil brei demonstraisi untuk danak dak. Alasan brei tabiak lac organisasi  oh siam saong keadan Baigoar di tuk ni.

Harak pakah ikhan bruk o brei izil demonstarisi daok  pejabat kebudayaan dan pelancongan di Baigoar Xem bài viết

Nao dwah akhar wak brei urang Cam H’roi

Ralo thun tapa, hu sa urang daok mârat nao dwah akhar brei urang Cam H’roi.  On nan yeh sa urang raduah waris(1) budaya (2) kebangsaan (3) , angan on Ka So Liéng , daok di bhum Ea Crang, dearah(4) Sơn Trà, bal Phú Yên .

Urang Cam blaoh jieng sa dalam kalau janis bangsa di bal Phú Yên, hu bian (5) ewk lac urang Cam H’roi, saong rakyat jumlah (6) hu 19.6000 urang.  Urang Cam H’roi hu warisan budaya biak ralo tapi di hu khik dan pa-tamuh rak nyu o, gruk ngap brei hina ka urang halei khing khik adat cabat ni nan yeh masyarakat (7) Cam pak ni ka hu akhar wak o.

Caong hu ralo

Di plei Hà Rai, bhum Xuân Lãnh, dearah Ðồng Xuân, bal Phú Yên. Hu ragheh angan Ma Diễn, daok dwah pataom dom phun adaoh ru anâk , adaoh adam dara daok urang Cam H’roi. Saai ewk tuei lagu (8) nan blaoh ngap jieng ralo lagu braw dalam bahasa (9) Cam H’roi, blaoh patoaw wek brei adam dara saong caong lac khing khik wek lagu paran adaoh (10) sang panuec ndom bangsa hu brei lahik o. Xem bài viết

Si tơl tuk!

Si tơl tuk yut maung tabiak bruk karei crih lahiw krưh gruk khik sa palak tangin saung bruk jiang ikak sa bariam.
Si tơl tuk yut maung tabiak rumư oh dauk nan sa hakauh saung danak gơp oh hu si dah thuk siam.
Si tơl tuk yut drưk maung bboh kasu cum oh nhjơp xơng panwơc pagwơn saung kaya alin karei saung panwơc pagwơn biak biai.
Si tơl tuk yut drưk maung bboh oh nhjơp bơl pađiak halei jang ghơh saung yut halar ciip jrơm tauk dalơm thaik hwơh glaung akauk sanung yuw mưta hadah saung mat glaung drơp urang praung oh nhjơp bruk par kham ranaih kataih. Xem bài viết

Panuec lang yah kadha mbeng manyum

PS: Đã có audio đọc bài này bằng tiếng Chăm mời bà con cùng nghe và học tiếng Chăm luôn, đồng thời biết thêm về một tập tục mà cha ông đã để lại. Nếu có gì không hiểu hoặc trao đổi thêm, vui lòng gửi email góp ý về: info@tincham.in

$$$$$$$$$$$

Nghe PTV đọc và theo dõi văn bản ở dưới.

Pnuec lang yah ngaok Youtube

Flash

Ni panuec ndem ka mbeng manyum blaoh salih danaok,, Xem bài viết

Suara bangsa di tanah ibu

Kalau kita singkap kembali sejarah kaum kaum Melayu Champa yang terada di Chaudoc (Vietnam) kini, mereka dengan kaum kaum Cham yang terada di Pangdurangga (Thuan hai-Vietnam) ialah satu keluarga sebab mereka juaga terasal di pangdurangga.Dalam zaman kejatuhan negara , orang orang Cham telah lari dan pindah ke tampat lain untuk menyelamatkan diri dan cari kesampatan baru. Salah satu kumpulan itu telah terpindah ke kamboja dan dalam kumpulan itu berbahagian lagi jadi kumpulan yang kecil pindah ke selatan Vietnam (Chaudoc dan Tayninh). Xem bài viết

Tadhau auen thun birau Campa – Thun rimaong wao

Vậy là một năm cũ qua đi năm mới lại đến với Champa chúng ta.Không biết tối hôm qua các bạn Champa của chúng ta có ai đón giao thừa không nhỉ? Hôm wa chúng mình tổ chức đón giao thừa ở phòng trọ thật là vui và ấm áp ,(Từ nhỏ đến giờ mình chưa có lần nào đón giao thừa Cham cả các bạn bởi vì chưa có biết đến năm mới của Chăm mình).Năm nay mình thật hạnh phúc vì đã cùng các bạn của mình đón giao thừa Champa trong âm hưởng của bài hát KHIK NÂM KRUNG hòa vào tiếng Gineng .Giây phút đó mình cảm thấy nhớ đến quê nhà và ước sao Cham mình ai ai cũng biết tới RIJA NÂGAR của chúng ta . Cho AnakCP gửi lời chúc đến tất cả mọi người Champa mình nha:

Tadhuw auen thun biruw kajap karo Po pajeng
Tiap ciim tamâ glai,tiap padai tamâ halaok
Raong kubaw jeng kubaw,raong manuk jeng manuk
Gaok Laow Laow anit,gaok Cam Cam ranam
Peh pabah klao urang pacao mâk brei,peh pabah puec urang kuec brei
Ngap jeng mbeng jeng nguei,hu ginup hu mada,kajap tangin kheng takai.
Bac lac krah dah,ngap jeng gruk praong,Nâgar Cam ginuh dah!

Akhar thrah Campa harei ni

Dom adei xa-ai anak campa ley!gleng gilac wek hai ka sap ndom saung akhar tapuk anak campa drei harei ni. drei mboh pa-ndik pa-ndwa lo ka panwoc ndom saung akhar ta puk campa drei dauk di jalan lihik matai. Dalam sap ndom campa drei harei ni maluk sap ywon ralo lo(pagap:dom gio nal?-tam gio ruoi)drei mboh adei xa-ai drei ndom lac dalipan tuh matuh hu min, blauh mboh hu thei ung ndom yuw nal o, dauk wek ralo sap drei ndom mung sap ywon. Nal ye ngap ka panwoc ndom drei lihik mung harei ni tapa harei deh. Xem bài viết

Binah 2 di 212