TanginPanTangin.Com

Giới thiệu website mới do 2 người bạn tạo lập nên ở địa chỉ: http://www.tanginpantangin.com/  được trình bày hoàn toàn bằng Akhar Thrah.
Đặc biệt, nhóm đã phát triển 1 chương trình chuyển đổi qua lại giữa Akhar Thrah và các hệ thống chuyển tự latin hiện có, dễ hiểu là, gõ 1 đoạn hay 1 bài bằng Akhar Thrah sau đó dùng chương trình để chuyển sang Latin và ngược lại.
Một việc làm thật ý nghĩa và đáng trân trọng.

Chúng ta hay dễ nản vì việc gõ A.Thrah trên bàn phím rất cực vì chữ cái với các dấu âm nằm rải rác khắp bàn phím, phải sử dụng phím Shift rất nhiều, rất tốn thời gian cho 1 đoạn văn dài. Nay với chương trình này, ta chỉ cần gõ chữ Cham Latin (với 1 hệ thống bất kỳ có liệt kê trong chương trình) rồi dùng nó chuyển đổi. Thật tuyệt vời!111

Katap “Akhar Thrah 7 Harei” & ChamFonts-Full

Quyển tập học chữ Cham “Akhar Thrah 7 Harei” được viết hướng đối tượng. Chỉ cần liên tục bỏ ra chút ít thời gian trong vòng 7 ngày là người học sẽ nhanh chóng nắm bắt được những sự cơ bản nhất của Akhar Thrah

Tác giả thực sự rất cần những góp ý khen chê của ra-gilai để quyển tập hoàn thiện hơn trong phiên bản bổ sung sau này. Chân thành cảm ơn nhiều.

Download (PDF, 7.17MB)

Link download: AkharThrah7Harei
___
Cham Fonts full: Link 1  Link 2

Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Chăm

Tiếng Chăm là tiếng mẹ đẻ, thế nhưng rất ít người viết được Chăm. Họ chỉ biết nói những từ thông dụng ngay cả những từ thông dụng này họ cũng chỉ biết đến phần trọng âm của từ. Không giống như tiếng Việt, tiềng Chăm là ngôn ngữ đa âm tiết và có trọng âm. Sự khác biệt này khiến nhiều bạn thấy khó khăn vì đã quen với việc học bằng tiếng Việt. Trong những thời gian vừa qua tôi đã dành thời gian để tự học tiếng Chăm, thông qua đó tôi có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ. Xem bài viết

Binah 1 di 212