Author Archives: champakate

champakate

About champakate

"Nếu Lể Tạ ơn (Thanksgiving) là Lể Hội Đặc Trưng của Nước Mỹ, thì Ka-Tê là Lể Hội Đặc Trưng cho cả Dân Tộc Champa"

Lễ Rija Nâgar đầu năm: hướng về cội nguồn và bản thể dân tộc Chăm

Chế Mỹ Lan

Lần về nguồn cội

                       

Lễ Rija Nagar (lễ đầu năm) là lễ hội truyền thống dân gian bản địa độc đáo trong kho tàng văn hóa Chăm. Nói đến dân tộc bản địa (indigenous nation/people) hay văn hoá bản địa (indigenous culture) là nói đến dân tộc cư trú lâu đời, khai hoang ra vùng đất đó và tổ tiên của họ đã để lại những nét văn hoá mang bản sắc riêng. Lễ Rija Nagar là tín ngưỡng bản địa chung cho cả dân tộc Chăm, chứ không phải là một loại lễ nghi riêng cho tôn giáo nào.Từ thuở xa xưa, khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển phổ biến rộng rãi, người Chăm cổ đại sống dựa vào thiên nhiên. Xuất phát từ nền văn minh nông nghiệp lúa nước, tiền nhân chúng ta đã biết sử dụng tín ngưỡng đa thần để phù hộ, độ trì cho cuộc sống dân tộc.Từ đó hằng năm cứ vào đầu tháng giêng Chăm (khoảng đầu tháng tư dương lịch), khi trên bầu trời bất chợt loé lên những vệt sáng của sấm, báo hiệu cho một năm mới bắt đầu (grưm manhi than uk than uôn) thì người Chăm chuẩn bị tổ chức lễ Rija Nagar. Lễ này nhằm tiễn những điều xấu xa, xui xẻo, đói khổ, bệnh tật ra đi để đón mừng những điều tốt lành ở năm mới. Cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, con cháu đầy đàn, cầu mong sự bình an, phước hạnh cho dân lành. Xem bài viết

Thành Kính Phân Ưu Linh Mục Gerard Moussay

Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa @ U.S.A
P.O Box 62061, Sunnyvale, CA 94088, USA
Email: ccpaoffice@ilimochampa.org

***
Ngày 9 tháng 02 năm 2012

                             Thành Kính Phân Ưu

Linh Mục Gerard Moussay
Hội BTVH Champa vô cùng thương tiếc khi được tin buồn Linh Mục Gerard Moussay đã từ trần ngày 01 tháng 02 năm 2012 tại Paris, Pháp Quốc.

Xem bài viết

Katê là Tín Ngưỡng Bản Địa Mang Bản Sắc của Dân Tộc Champa

(Katê không phải là Tín Ngưỡng Tôn Giáo Ngoại Nhập Bàlamôn) Đắc Văn Kiết

Cũng như các dân tộc khác trên thế giới, dân tộc Champa có hai hệ thống Tâm Linh: Tâm linh bản địa dân tộc và tâm linh tôn giáo ngoại nhập.

  • Tâm linh bản địa: Phát xuất từ truyền thuyết cội nguồn và tín ngưỡng dân gian bản địa mang bản sắc dân tộc.
  • Tâm linh tôn giáo ngoại nhập: Sau một qúa trình phàt triển xã hội và lịch sử dân tộc, tâm linh tôn giáo bên ngoài du nhập vào.

Trong bài viết này chỉ nêu lên quan điểm về Katê nên chỉ đề cập đến Tâm linh bản địa. Xem bài viết