Author Archives: Bá Minh Trí

Bá Minh Trí

About Bá Minh Trí

Bá Minh Trí sinh năm 1979 tại palei Hamutanran. Hiện sống và làm việc tại Ninh Thuận.