Giới thiệu font Cham mới, Bingu di tangin Ikan

Để bổ sung thêm cho nét đẹp của tiếng mẹ đẻ akhar thrah, Gilaipraung xin giới thiệu một bộ font khác của Ikan Di Ram, font Bingu di tangin Ikan. Độc giả và bạn bè gần xa có thể tìm hiểu và tải ở đây: http://gilaipraung.com/font-cam/

Chia sẻ cảm nhận của bạn