DANH SÁCH SINH VIÊN CHĂM NHẬN HỌC BỔNG NĂM 2013

HỘI DÂN TỘC HỌC Tp.HCM

CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT HỌC BỔNG

Chi hội dân tộc Chăm 2013

I.                   Thời gian – Địa điểm:

Diễn ra vào lúc 19h, ngày 21 tháng 10 năm 2013 tại 303/18/13 Bến Vân Đồn – Phường  2, Quận 4, TP HCMII.                Thành phần tham dự:

  • PGS. TS. Thành Phần        – Phó Chủ tịch Hội Dân Tộc TP. HCM
  • DS.  Dụng Thị Bích Thùy  –  Ban Tài Chính Chi hội Dân tộc Chăm
  • Ths. Báo Văn Tuy
  • KTS. Thành Chế Phương   –  Nguyên Chi hội trưởng Chi Hội Dân tộc Chăm
  • Vạn Quang Vỹ                    – Chi hội trưởng Chi Hội Dân tộc Chăm (vắng mặt)
  • Đổng Thị Mỹ Thẩm          – Chi hội phó Chi Hội Dân tộc Chăm
  • Hứa Đình Oren (sinh viên)

III.             Nội Dung:

Hội đồng thảo luận và đưa ra tiêu chí xét học bổng cho sinh viên, cuối cùng thống nhất 3 tiêu chí sau:

  • Xét điểm
  • Sinh viên nghèo
  • Tham gia các hoạt động phong trào của chi Hội

Căn cứ vào 3 tiêu chí trên, Hội đồng xem xét duyệt tất cả hồ sơ xin học bổng.

IV.              Kết quả: Chọn ra được 33 suất học bổng : 1,000,000vnd/suất

1. DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG NĂM 2013: (Nhận suất học bổng 1,000,000 vnđ)

STT HỌ TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ
1 BÁ NỮ VI PHƯỢNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH TÍN – PHƯỚC HẢI – NINH PHƯỚC – NT
2 BÍCH NỮ MAI THUYỀN ĐH SÀI GÒN MỸ NGHIỆP – PHƯỚC DÂN – NINH PHƯỚC – NINH THUẬN
3 CHÂU LÂM TÙNG ĐH KINH TẾ LUẬT ĐH QGTP.HCM THÀNH TÍN – PHƯỚC HẢI – NINH PHƯỚC – NT
4 CHÂU THỊ MỸ THẨM ĐH VĂN HÓA TP.HCM PHƯỚC THÁI – NINH PHƯỚC
5 ĐÀNG THỊ HOÀNG DIỆU ĐH Y DƯỢC TP.HCM PHƯỚC THÁI – NINH PHƯỚC – NINH THUẬN
6 ĐẶNG THỊ MAI THI ĐH SƯ PHẠM TP.HCM BẮC BÌNH – BÌNH THUẬN
7 ĐÀNG THỊ MỸ DƯƠNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM PHƯỚC HẬU – NINH PHƯỚC
8 ĐẶNG THỊ THU THOẢNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM HiẾU LỄ – NINH PHƯỚC
9 ĐÀNG VĂN VINH ĐH BÁCH KHOA TP.HCM HIẾU THIỆN – PHƯỚC NINH – THUẬN NAM – NINH THUẬN
10 ĐẠO THANH THẢNH ĐH SƯ PHẠM TP.HCM NINH SƠN – NINH THUẬN
11 ĐẠO THỊ LY XA ĐH VĂN HÓA TP.HCM NINH SƠN – NINH THUẬN
12 ĐÀO THỊ MY NY ĐH SƯ PHẠM TP.HCM BẮC BÌNH – BÌNH THUẬN
13 ĐỔNG QUỐC DUY ĐH LUẬT TP.HCM CHẤT THƯỜNG – PHƯỚC HẬU – NINH PHƯỚC – NINH THUẬN
14 DƯƠNG QuỐC THỊNH ĐH VĂN LANG HỮU ĐỨC – NINH PHƯỚC
15 LÂM HUYỀN DiỆU ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHƯỚC DÂN – NINH PHƯỚC
16 Lư Văn Xuyên Trường đại học ngân hàng Xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thụận.
17 LƯỢNG MAI LỄ HẢI ĐH SƯ PHẠM TP.HCM AN NHƠN – XUÂN HẢI – NINH HẢI – NINH THUẬN
18 MAI THỊ KiỀU LIÊN ĐH SƯ PHẠM TP.HCM BẮC BÌNH – BÌNH THUẬN
19 NGŨ NỮ YẾN THU ĐH NÔNG LÂM TP.HCM PHAN HÒA – BẮC BÌNH – BÌNH THUẬN
20 PHÚ VĂN THIỆN ĐH GTVT TP.HCM PHƯỚC HỮU – NINH PHƯỚC
21 QUA ĐỒNG CÔNG THÀNH ĐH SƯ PHẠM TP.HCM BẮC BÌNH – BÌNH THUẬN
22 QUA THỊ HÀ XUYÊN ĐH Y DƯỢC TP.HCM PHÚ LẠC – TUY PHONG – BÌNH THUẬN
23 QuẢNG ĐẠI LÝ ĐH TDTT TP.HCM NINH PHƯỚC – NINH THUẬN
24 QuẢNG NỮ DiỆU ÁI ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM PHƯỚC DÂN – NINH PHƯỚC
25 Tạ Ngọc Tỷ Trường đại học ngân hàng Xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thụận.
26 THÀNH ĐÀO THẢO DUYÊN ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM PHƯỚC NHƠN – NINH HẢI
27 THẬP NỮ THANH DẬU ĐH SƯ PHẠM TP.HCM XUÂN HẢI – NINH PHƯỚC
28 THẬP THỊ NHƯ HuỲNH ĐH NÔNG LÂM TP.HCM VĂN LÂM – PHƯỚC NAM
29 THIÊN SANH XUÂN ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
30 TRƯỢNG VĂN TRÃI ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM CHẤT THƯỜNG – PHƯỚC HẬU – NINH PHƯỚC – NINH THUẬN
31 TRƯỢNG VĂN TRANG ĐH Y DƯỢC TP.HCM CHẤT THƯỜNG -PHƯỚC  HẬU – NINH PHƯỚC – NINH THUẬN
32 TỪ XUÂN LỘC ĐH GTVT TP.HCM VĂN LÂM – PHƯỚC NAM
33 XÍCH THỊ HƯƠNG THƠM ĐH  SƯ PHAM TP.HCM BẮC BÌNH – BÌNH THUẬN

2. DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN CHĂM 2013: 

STT HỌ TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ GHI CHÚ
1 BẠCH SĨ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH THUẬN NAM NINH THUẬN
2 CHÂU THANH TÂM ĐH SPTDTT NINH PHƯỚC, NT
3 ĐẶNG BẢO NGUYÊN ĐH NÔNG LÂM TP.HCM BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN
4 ĐẶNG NỮ TUYẾT NGÂN ĐH SƯ PHẠM TP.HCM NINH THUẬN
5 ĐÀNG PHƯƠNG UYÊN ĐH TÀI CHÍNH MARKETING NINH THUẬN
6 ĐÀNG THANH HOÀI SƠN ĐH GTVT NINH PHƯỚC, NT
7 ĐÀNG THỊ TRỢ ĐH Y DƯỢC TP.HCM NINH PHƯỚC, NT
8 ĐẶNG VĂN THƠM ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH NINH THUẬN
9 ĐÀO THỊ KIM ANH ĐH SƯ PHẠM TP.HCM BẮC BÌNH, BT
10 DỤNG THANH TRÀ ĐH CỘNG NGHIỆP THỰC PHẨM BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN
11 DỤNG THANH TRÀ ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHAN HÒA, BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN
12 DỤNG TỨ TUYỆT ĐH THỦY LỢI BẮC BÌNH, BT
13 DỤNG VĂN CHÍNH ĐH SƯ PHẠM TP.HCM BẮC BÌNH, BT
14 DỤNG VĂN TiẾN ĐH TDTT TP.HCM BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN
15 DƯƠNG NỮ NGỌC THỦY ĐH KINH TẾ TP.HCM PHƯỚC THÁI, NINH PHƯỚC, NT
16 HÁN VĂN LÔ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH THUẬN NAM NINH THUẬN
17 LÊ VĂN TAO ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT BẮC BÌNH, BT
18 LỘ THÀNH ĐẠT ĐH BÁCH KHOA TP.HCM PHƯỚC HẬU, NINH PHƯỚC, NT
19 Lư Đức Thiên Tài Đại học nông lâm Phan hòa, Bắc bình
20 LƯ PHÁT TRIỂN ĐH THỦY LỢI BẮC BÌNH, BT
21 LƯ TiẾN TRÌNH ĐH SƯ PHẠM TP.HCM BẮC BÌNH, BT
22 LƯ VĂN DỨT ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN
23 LƯ VĂN HẾT ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT BẮC BÌNH, BT
24 LƯƠNG NHẬT THÁI ĐH TÀI CHÍNH MARKETING NINH THUẬN
25 LƯU ĐỨC THIÊN TÀI ĐH NÔNG LÂM TP.HCM BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN
26 MAI VĂN DUY ĐH SPTDTT NINH PHƯỚC, NT
27 NGUYỄN NHẬT SANG ĐH Y DƯỢC TP.HCM PHƯỚC NHƠN, NINH HẢI, NT
28 NGUYỄN THÁI SANG ĐH Y DƯỢC TP.HCM PHƯỚC NHƠN, NINH HẢI, NT
29 NGUYỄN THÀNH LONG ĐH TDTT TP.HCM BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN
30 NGUYỄN THỊ MÒN TROA ĐH TDTT TP.HCM BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN
31 QUẢNG ĐẠI MINH ĐH CÔNG NGHỆ TP.HCM NINH PHƯỚC, NT
32 THÀNH ĐÀO THẢO LINH ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM NINH HẢI, NT
33 THẬP THỊ NGỌC HUYỀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH THUẬN NAM NINH THUẬN
34 THẬP XUÂN LUÂN ĐH Y DƯỢC TP.HCM HỮU ĐỨC, NINH PHƯỚC, NT
35 THIÊN SANH CHÁNH ĐH KH TỰ NHIÊN TP.HCM PHƯỚC NAM, NINH PHƯỚC, NT
36 THỔ ANH DŨNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT BẮC BÌNH, BT
37 TRẦN XUÂN VÕNG ĐH TDTT TP.HCM BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN
38 TỪ CÔNG KiỀU TIÊN ĐH Y DƯỢC TP.HCM VĂN LÂM, PHƯỚC NAM, NT
39 VẠN HỒNG SANG TRỌNG HV HÀNH CHÍNH QuỐC GIA NINH THUẬN
40 VĂN HỒNG THƯ ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẮC BÌNH, BÌNH THUẬN

Sau khi thông qua danh sách sinh viên được nhận học bổng, Hội đồng cùng thống nhất xét duyệt học bổng theo kết quả như trên.

Biên bản kết thúc lúc 22 giờ 00 ngày 21 tháng 10 năm 2013.

Phó Chủ tịch Hội Dân tộc học Tp.HCM                                                                    Thư ký

 

 

PGS. TS Thành Phần                                                                                          Ths. Báo Văn Tuy

Các bạn có tên trong danh sách trên vui lòng đến nhận học bổng, quà được phát trong chương trình Lễ hội Katé – Ramawan 2013, ngày 27-10-2013, tại Trường ĐH Văn Hóa Tp.HCM.
Lưu ý: Bạn nào không đến nhận học bổng thì học bổng đó sẽ được sung vào công quỹ, vui lòng mặc trang phục Chăm khi đến nhận học bổng.

Chia sẻ cảm nhận của bạn