[Thông báo] Về hệ thống tác giả trong thời gian sắp tới

Nhằm hướng đến tính chuyên nghiệp và hiệu quả tìm kiếm thông tin – tác giả, GP trong thời gian sắp tới sẽ có thay đổi lớn về cách trình bày tác giả và thông tin tác giả

  1. Với các bài viết có tác giả, GP sẽ cố gắng liên hệ với tác giả bài viết để lập trang tác giả
  2. Để chuẩn bị cho công tác đó, toàn bộ các bài viết sẽ unpublish (gỡ) để rà soát lại toàn bộ nội dung
  3. Với các bài viết tuyển lại, khó tìm tác giả, GP sẽ dùng nick chung là BBT để gửi bài
  4. Với tác giả quyết định ẩn danh, GP vẫn tôn trọng và chỉ dùng tên nick và thông tin tác giả trống hoặc sơ lược

GP sẽ cố gắng hoàn thành việc chỉnh sửa trong thời gian sớm nhất để phục vụ tốt nhu cầu của độc giả.

Kính báo

Gilaipraung

Chia sẻ cảm nhận của bạn