Danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ “Gilaipraung Fund” – 31/8

21092011-trai-tim “Gilaipraung Fund” đang cần những bàn tay chăm bẵm và góp sức của toàn thể quý Mạnh Thường Quân. Chúng tôi ghi nhận và trân quý sự đóng góp của quý vị.  Đó cũng là niềm khích lệ lớn lao cho GPF tiếp tục vươn xa trong quá trình “Đồng hành cùng bệnh nhân Chăm”.

Xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng chúng tôi.

STT MTQ ĐỊA CHỈ VND USD
1 A. LƯU QUANG SÁNG Chăm kiều Mỹ 500
2 A. ĐẠO QUANG VỊNH Phước Nhơn 1,000,000
TỔNG 1,000,000 500

Mọi thông tin về hoạt động của Quỹ, vui lòng liên hệ:
Website: www.gilaipraung.com/gpf/
Email: gilaipraungfund@gmail.com
Hoặc anh Phú Tuệ Năng (Inra Jaka) – Trưởng ban
Email: inrajaka@gmail.com
Số điện thoại: 0919.174.987

Mọi thông về ủng hộ/tài trợ cho Quỹ, vui lòng liên hệ:
Chị: Đàng Nhất Anh Thư – Thư ký
Email: dangmisol@yahoo.com
Số điện thoại: 0938.067.615

Chia sẻ cảm nhận của bạn