Tuyển thông dịch viên tiếng Anh ở Bàu Trúc

Có một sinh viên Mỹ muốn nghiên cứu về gốm Bàu Trúc, cần tìm 1 bạn thông dịch làm 3 tuần bắt đầu từ ngày 5.5. Bạn nào biết ai có thể làm được liên hệ mình gấp nhé, 09191.74987.

Chia sẻ cảm nhận của bạn