Kế hoạch mở lớp học tiếng Chăm căn bản 2013

KẾ HOẠCH MỞ LỚP DẠY CHỮ CHĂM CĂN BẢN 2013

I.     MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1.    Mục đích:
–      Giúp cho giới trẻ Chăm hiểu hơn về tiếng mẹ đẻ, về văn hóa nguồn cội. Ý thức ở bản thân, và truyền lại cho bạn bè, thế hệ trẻ hơn.

–      Quen bạn bè mới, khi khó khăn có thể giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau về vật chất và tinh thần.

2.    Yêu cầu:
–      Có tính khả thi, hiệu quả thiết thực.
–      Thu hút được đông đảo SV Chăm tham gia, thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học.
–      Lấy tinh thần tự giác làm sức mạnh tổ chức lớp học thành công tốt đẹp.

II.   THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
1.    Thời gian khóa học:
24 /03/ 2013 đến 24/06/ 2013

2.    Địa điểm: PHÂN VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH – 61 Mạc Đĩnh Chi,Q.1, Tp.HCM
3.    Đối tượng tham gia:
–   Tất cả Chăm đang học tập và sinh sống tại TP.HCM.

4.    Thông tin đăng ký: ( Hạn chót nhận 23/03/2013)

–  Đàng Văn Vinh : Email: glenganak@yahoo.com (ĐT: 0165.619.5698)

–  Trượng Văn Trang: Email: pakajatrang@gmail.com ( ĐT:0903.307.011)

–  Chi Hộc Dân Tộc Chăm : Email: chihoidantoccham@gmail.com

5.    Mẫu đăng ký:

–    Họ và tên:……….

–    Trường học:……….

–    Palei:…………

–    Email và Số điện thoại:…………

–   Mục đích học:…………..
III.     NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1.    Tên gọi:
Lớp Chữ Chăm căn bản.
2.    Khẩu hiệu lớp học:
“Anâk seh Cam juai war akhar Cam”.
3.    Số lượng:
–      Dự kiến lớp học khoảng 40 học viên, phân làm 4 tổ.

–      Mỗi tổ có khoảng 10 học viên.
4.    Nội quy lớp học:
–      Nghiêm túc trong giờ học, tập trung vào nội dung và yêu cầu của giảng viên.
–      Đi học đúng giờ, ăn mặc lịch sự.
–      Khi có học viên thực hiện không đúng nội quy của lớp học, BTC lớp học sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với học viên đó.

5.    Cách thức tổ chức:
–      Học vào các buổi sáng chủ nhật hàng tuần, bắt đầu lúc 8h00 và kết thúc lúc 11h30 (thời gian có thể thay đổi lại theo ý kiến chung).
–      Học phí ( miễn phí)

Bao gồm các khoản sau:
+     Tiền in, photo tài liệu học.

+     Phí cấp chứng chỉ khen thưởng cuối khóa.
+     Nước và văn phòng phẩm phục vụ lớp học (trò chơi, quà thưởng)

6.    Nội dung chương trình lớp học:

–      Akhar thrah truyền thống và hệ thống latinh Rumi

–      Chú tâm vào các nội dung chúng ta hay dùng: ngày tháng, giờ, từ vựng/cấu trúc câu căn bản, tục ngữ/thành ngữ/câu đố, tìm hiểu lịch Cham.

–      Học các bài hát tiếng Cham.

–      Mời các nhà khoa học Chăm trò chuyện với học viên về ngôn ngữ Chăm.

7.    Một số lưu ý khác:

–      Giữ không khí sinh động cho lớp học bằng các câu chuyện, hình ảnh, bài hát, giao lưu…

–      Chuẩn bị tốt tài liệu dùng tại lớp và bài tập ở nhà.

–      Có thời gian nghỉ giữa giờ.

IV.  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1.    Thành phần BTC Lớp học:

1. Vạn Quang Vỹ

2. Ths. Đàng Năng Hòa

3. Đàng Văn Vinh

4. Trượng Văn Trang

5. Dương Quốc Thịnh

2.    Thành phần giảng dạy:

1. PGS. TS . Thành Phần ( Cố vấn)

2. Đàng Văn Vinh ( Trực tiếp dạy)

3. Trượng Văn Trang ( Phụ giảng)

V.    TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

ü  Ngày 03/03/2013: họp BTC thống nhất tổ chức lớp học.

ü  Ngày 15/03/2013: xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền để mở lớp.

ü  Ngày  18/03/2013: Phổ biến kế hoạch, chiêu sinh học viên tại website www.chamranam.com

ü  Ngày 24/03/2013: Khai giảng lớp học.

ü  Ngày 24/06/2013: Thi cuối khóa và bế giảng.

ü  Ngày 1/07/2013: Họp rút kinh nghiệm.

 

 

TM. BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban

VẠN QUANG VỸ

Nơi nhận:

Hội Dân Tộc Học TP.HCM: báo cáo, xin ý kiến.

Phân viện Văn hóa Nghệ Thuật Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh : xin địa điểm.

Lưu.

Nguồn: chamranam.com

Chia sẻ cảm nhận của bạn