Danh sách Quý ân nhân trong nước và Hải ngoại ủng hộ em Đàng Young Na One (9pm 5.6)

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý ân nhân, thân hào nhân sĩ, Mạnh Thường Quân đã quan tâm và ủng hộ bé Đàng Young Na One. Tin tức về bé và danh sách ân nhân ủng hộ bé Na One sẽ thường xuyên được cập nhật trên trang web : www.gilaipraung.com.

DANH SÁCH QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN Ủng HỘ BÉ NA ONE
                HẢI NGOẠI
STT Họ và tên Nơi gửi Số tiền Người nhận Đơn vị
1 Vinh Thanh USA 100 Trang đã nhận USD
2 V/c Lưu Quang Sáng USA 200 Vỹ đã nhận USD
3 V/c nhạc sĩ Từ Công Phụng USA 100 Vinh Thanh đã nhận USD
4 Từ Công Nhường USA 100 Vinh Thanh đã nhận USD
5 Po Dharma Pháp 100 Vinh Thanh đã nhận USD
6 Thạch Ngọc Xuân USA 200 Vỹ đã nhận USD
7 Chế Mỹ Lan USA 100 Mỹ Lan đã nhận USD
8 Một người bạn vô danh USA 100 Mỹ Lan đã nhận USD
9 Tân Phạm USA 100 Mỹ Lan đã nhận USD
10 Penny Mack USA 100 Mỹ Lan đã nhận USD
11 Phương Dung Nguyễn USA 30 Mỹ Lan đã nhận USD
12 Kiều Nguyễn USA 50 Mỹ Lan đã nhận USD
13 Tuấn Trần USA 50 Mỹ Lan đã nhận USD
14 Kim Phụng USA 100 Mỹ Lan đã nhận USD
15 Phạm Bốn USA 20 Mỹ Lan đã nhận USD
16 Ysa Cosiem USA 100 Mỹ Lan đã nhận USD
17 Khiêm Đắc USA 100 Mỹ Lan đã nhận USD
18 Đặng Mỵ Lan Hương USA 50 Mỹ Lan đã nhận USD
19 Phạm Phương Trăm USA 20 Mỹ Lan đã nhận USD
20 V/c Dương Tấn Đức -Kha Linh USA 50 Ngọc Xuân đã nhận USD
21 V/c Dương Như Ngọc – Qua Đình Nam USA 50 Ngọc Xuân đã nhận USD
22 Cẩm Ngụy USA 20 Mỹ Lan đã nhận USD
23 Đặng Tuấn USA 50 Mỹ Lan đã nhận USD
24 Đặng Ngọc Thế USA 50 Mỹ Lan đã nhận USD
25 Đàng Diễm Thái USA 20 Mỹ Lan đã nhận USD
26 Thành Phan Đạo USA 50 Mỹ Lan đã nhận USD
27 V/c Thao T.Mai USA 100 Vinh Thanh đã nhận USD
28 Ngọc Dung Trần USA 100 Vỹ đã nhận USD
       TỔNG 2210 USD
                         TRONG NƯỚC
1 Thành Cát Đăng Khoa Padra 500,000 Vỹ đã nhận VND
2 Paka Jatrang Baoh Dana 100,000 Trang đã nhận VND
3 Thành Thùy Linh Pamblap Biruw 100,000 Trang đã nhận VND
4 Đội bóngCựu SV palei Caok Tp. HCM 1,000,000 Trang đã nhận VND
5 Nhóm hài Ka-Ku-Yam 500,000 Trang đã nhận VND
6 Trương Đăng Ái Chủ biên Tagalau 1,000,000 Ái đã nhận VND
7 V/c Thi Phú Hamu Tanran 500,000 Vỹ đã nhận VND
8 Anh Thư Baoh Dana 200,000 Vỹ đã nhận VND
9 Xuân Thịnh Thành Pamblap Biruw 200,000 Vỹ đã nhận VND
10 Thành Thị Trung Liên 200,000 Vỹ đã nhận VND
11 Dương Hoa Tươi Padra 200,000 Vỹ đã nhận VND
12 Van Ikan Ram 100,000 Vỹ đã nhận VND
13 Thien Dang Hamu Tanran 200,000 Vỹ đã nhận VND
14 Thành Thị Thái Vĩnh Pamblap Biruw 500,000 Gia đình đã nhận VND
15 Thầy Thích Không Tánh Chùa Liên Trì 1,000,000 Gia đình đã nhận VND
16 Lộ Trung Baoh Bini 100,000 Trang đã nhận VND
17 Đàng Năng Hùng Cuah Patih 100,000 Trang đã nhận VND
18 Đội bóngCựu SV palei Caok Ủng hộ thêm 200,000 Trang đã nhận VND
19 Thạch Ngọc Sẽ Caklaing 500,000 Gia đình đã nhận VND
20 V/c Ngụy N Quang Phát Padra 500,000 Gia đình đã nhận VND
21 Dương Minh Đức Caok 200,000 Gia đình đã nhận VND
22 Quảng Anh Tuân Padra 200,000 Gia đình đã nhận VND
23 Năng Kim Uyên Baoh Dana 100,000 Gia đình đã nhận VND
24 Thuyết Thị Mỹ Hạnh Tabeng 100,000 Gia đình đã nhận VND
25 Trượng Lệ Xuân Hamu Craok 100,000 Gia đình đã nhận VND
26 Đàng Thị Vĩnh Phú Hamu Tanran 200,000 Gia đình đã nhận VND
27 Mai Chia Châu Katuh 100,000 Gia đình đã nhận VND
28 Giải bóng đá do FC Jayam kêu gọi 5,600,000 Trang đã nhận VND
29 Noon USA 700,000 Vỹ đã nhận VND
30 Lưu Trường Lâm Hamu Tanran 200,000 Vỹ đã nhận VND
31 SV Tây Nguyên Tây Nguyên 1,500,000 Vỹ đã nhận VND
32 Cô Lưu Thị Phương Loan USA 2,500,000 Gia đình đã nhận VND
TỔNG 19,200,000 VND
                TỔNG CỘNG                                   2210 USD + 19,200,000 VND
STT                                                   SỐ TiỀN ĐÃ TRAO CHO GIA ĐÌNH
1 Đợt 1 (12/3/2013) 400USD 3,600,000 VND
2 Đợt 2 (19/3/2013) 400 USD 1,000,000 VND
3 Đợt 3 (07/4/2013) 500 USD 6,300,000 VND
4 Đợt 4 (4/6/2013) 700 USD 1,700,000 VND
5 Gia đình nhận trực tiếp 6,000,000 VND
6 Tổng số tiền đã trao 2000 USD 18,600,000 VND
7 Tổng số tiền chưa trao 210 USD 600,000 VND

 

1.      Chị Đàng Thị Dâng (mẹ bé Na One), thôn Như Ngọc, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Số điện thoại liên lạc: 0988.410.392

Hoặc đến trực tiếp gặp bé Đàng Young Na One, phòng 5, khoa Nội 3, bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM, Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh.

2.      Bạn đọc ủng hộ qua tài khoản sau:

  • Tài khoản VND – DongABank

Chủ tài khoản: Vạn Quang Vỹ (Số điện thoại tại: 0987.466.885)

Số tài khoản: 0101341541

Tại Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Tân Bình

  • Tài khoàn VND – BIDV

Chủ tài khoản: Trượng Văn Trang (Số điện thoại: 0903.30.70.11)

Số tài khoản: 3141.0000.407635

Tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN – Chi nhánh Đông Sài Gòn

3.      Tại Hải ngoại: Liên hệ anh Vinh Thanh

Bank: Wells Fargo.

Số tài khoản: 4342 5620 3570 0242

Số phone: 408-307-0807.

Địa chỉ: 2339 Monroe St # 2, Santa Clara, Ca 95050. USA.

Mọi thông tin và danh sách Mạnh Thường Quân chúng tôi sẽ cập nhật chính thức trên trang web www.gilaipraung.com.

Paka Jatrang – Javy Tabeng

Chia sẻ cảm nhận của bạn