[Thông báo] Sơ duyệt chương trình Katé – Ramâwan 2012

HỘI DÂN TỘC HỘI TP. HCM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

—— * * * ——

Số: 1910/ CHDTC 2012

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO
SƠ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KATÉ – RAMÂWAN 2012

Thay mặt Ban tổ chức chương trình Katé- Ramâwan 2012 thông báo đến tất cả các tiết mục trong danh sách dưới đây:danh sách sơ duyệt

Đúng 8h chủ nhật ngày 21/10/2012 đến sơ duyệt chương trình Trung tâm Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh – 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1..  Chương trình sơ duyệt cả ngày.
Mong các bạn đến đúng giờ để chương trình được hoàn thành  tốt đẹp.
Ghi chú: Các tiết mục đăng ký tham gia không bắt buộc các bạn  mặc trang  phục khi sơ loại (nếu có thì tốt)

Kế hoạch chương trình Katé- Ramawan 2012: http://chamranam.com/?p=897

TM. Chi hội Dân tộc Chăm

Vạn Quang Vỹ

Chia sẻ cảm nhận của bạn