[Thông báo] Mở chuyên mục Videos

Về văn hóa Cham có rất nhiều video hay, một số thành viên GP cũng góp ý về nhu cầu thành lập riêng một mục video Cham với nhiều tiểu mục khác nhau. Nay GP xin thông báo mở chuyên mục Videos, rất mong các ragilai và yut cuai bạn bè gần xa hưởng ứng.

Việc gửi video rất đơn giản, chỉ cần

  1. Đăng nhập
  2. Nhấn vào menu (trên cùng) New -> Post
  3. Copy link trên youtube, ví dụ: http://www.youtube.com/watch.?v=DqmW5QNWmS8 (lưu ý, link video phải có http://www.youtube.com/watch?v=)
  4. Dán link video vào bài viết, trong Chọn chuyên mục video
  5. Nhấn vào Publish (xuất bản) là xong
Ngoài link video, yut có thể viết giới thiệu hay cảm nhận về video.

Chia sẻ cảm nhận của bạn