3 chia sẻ về “Jalan Apuei [filem Kaling (India) – lang tabiak sap Cam & Cam-subtitle]

  1. klu Thang

    Ôi phim hay, người dịch cũng hay. Nói thật rất là hiếm. Người dịch có 1 giọng nói rất rất là truyền cảm. Hãy cố gắng cho ra lò nhiều phim có phụ đề và thuyết minh Chăm nhiều hơn nữa nhé.

    Đây là 1 cách làm rất mới và rất tuyệt vời trong công cuộc bảo tồn tiếng mẹ đẻ Chăm của chúng ta. Bravo!

  2. Daisa

    Đây là việc làm vô cùng hữu lợi cho quá trình bảo tồn tiếng mẹ đẻ Chăm thông qua xem phim có biên và phiên ngữ Chăm.

Chia sẻ cảm nhận của bạn