THÔNG BÁO TỔNG DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KATÉ – RAMÂWAN 2012

HỘI DÂN TỘC HỘI TP. HCM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—— * * * ——

Số: 2510_2/ CHDTC 2012

TP.HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

TỔNG DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KATÉ – RAMÂWAN 2012

Thay mặt Ban tổ chức chương trình Katé- Ramâwan 2012 thông báo đến tất cả các tiết mục trong danh sách dưới đây: Danh sách tiết mục tổng duyệt

Đúng 8h chủ nhật ngày 28/10/2012 đến tổng duyệt chương trình tại Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh – 51 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q2. Chương trình tổng duyệt cả ngày.

Mong các bạn đến đúng giờ để chương trình được hoàn thành tốt đẹp.

Ghi chú: Các tiết tham gia bắt buộc các bạn mặc trang phục khi tổng duyệt.

Kế hoạch chương trình Katé- Ramawan 2012: http://chamranam.com/?p=897

TM. Chi hội Dân tộc Chăm

Vạn Quang Vỹ

Nguồn: www.chamranam.com

Chia sẻ cảm nhận của bạn