Vai trò của Chi hội Dân tộc Chăm trong giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc cho giới trẻ

VAI TRÒ CỦA CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC CHĂM CHO GIỚI TRẺ CHĂM HIỆN NAY

Đàng Quãng Hưng Thiện

Tóm tắt: Bằng tư liệu điền dã và khảo sát thực tế, nội dung bài viết giới thiệu khái quát về Chi hội Dân tộc Chăm thành phố Hồ Chí Minh và các hoạt động chủ yếu của Chi hội Chăm để thông qua đó làm nổi bật vai trò của Chi hội Chăm trong việc duy trì sinh hoạt văn hóa Chăm, hình thành các nhóm sinh viên Chăm và là kênh thông thông và làm phát sinh kênh thông tin của cộng đồng Chăm trong việc góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho giới trẻ Chăm hiện nay.

1. Mở đầu

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Vì thế vấn đề đoàn kết các dân tộc, phát huy truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc đã trở thành một chính sách hàng đầu của nhà nước ta trong việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và phát triển bền vững đất nước. Trong đó, người Chăm là một trong 54 cộng đồng dân tộc thiểu số của Việt Nam thống nhất, có nhu cầu ăn, mặc, vui chơi, giải trí và kể cả nhu cầu về sinh hoạt văn hóa. Hơn nữa, xã hội càng phát triển, các yếu tố về kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục,…đã có tác động to lớn đến cộng đồng dân tộc Chăm, làm cho đời sống của dân tộc Chăm không còn bị bó hẹp trong cộng đồng làng xã nữa mà có sự biến đổi sâu sắc về việc định cư và di cư của người Chăm lên các tỉnh thành khác sinh sống, học tập, làm việc như: thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai,… Hiện nay, có khoảng 2000 con em người Chăm[1] đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường nghề trong cả nước. Trong đó, ở thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1000 người Chăm đang theo học tại các trường và đã thành lập cho mình một hội đồng hương Chăm là Chi hội Dân tộc Chăm (Chi hội Chăm) trực thuộc Hội Dân tộc học thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc ra đời của Chi hội Dân tộc Chăm thành phố Hồ Chí Minh có vai trò rất lớn trong việc định hướng học tập và sinh hoạt văn hóa cộng đồng Chăm của sinh viên Chăm đi đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước và môi trường mà mình đang sinh sống.

Ở phạm vi bài này, chúng tôi chỉ đề cập đến các hoạt động chủ yếu của Chi hội Dân tộc Chăm thành phố Hồ Chí Minh để làm nổi bật vai trò của Chi hội Chăm trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho giới trẻ Chăm hiện nay, đặc biệt là sinh viên Chăm ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận thông qua việc tiến hành khảo sát bằng bảng hỏi với 120 sinh viên trong tổng số gần 300 sinh viên Chăm tham gia “Hội Trại vòng tay bè bàn” lần thứ 7 năm 2012 tại thôn Hiếu Thiện, xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận để nghiên cứu nắm bắt sự quan tâm của sinh viên Chăm đến hoạt động sinh hoạt văn hóa của Chi hội Dân tộc Chăm.

2. Bối cảnh thành lập Chi hội Dân tộc Chăm thành phố Hồ Chí Minh

Người Chăm là một thành phần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam thống nhất với những đặc điểm đa dạng, phức tạp, độc đáo trong sự phát triển lịch sử, xã hội và văn hoá, người Chăm có vị trí rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề dân tộc ở Việt Nam. Trong đó, lứa tuổi trẻ, đặc biệt là sinh viên Chăm, thành phần trí thức tương lai của dân tộc Chăm là người có vai trò quan trọng trong việc giữa gìn và phát huy bản sắc dân tộc Chăm thông qua các hoạt động văn hóa thiết thực của mình. Nhận thức được vấn đề đó, nhằm giúp đỡ các sinh viên dân tộc Chăm trong việc sinh hoạt và giao lưu văn hóa, đặc biệt là sinh viên Chăm đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, nên sau “Đại hội thành lập Hội Dân tộc học thành phố Hồ Chí Minh một số hội viên là tri thức người dân tộc ít người và cũng là cán bộ đã có nhiều năm làm công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước đã đề nghị Ban thường vụ Hội Dân tộc học thành phố Hồ Chí Minh cho thành lập Trung Tâm Bảo Trợ Sinh Viên Dân Tộc Ít Người và được chính thức thành lập theo quyết định số 03/QĐTC ngày 25 tháng 7 năm 1997 của Hội Dân Tộc Học Thành Phố Hồ Chí Minh. Trong đó, nhóm sinh viên Chăm hoạt động trực thuộc Trung Tâm Bảo Trợ Sinh Viên Dân Tộc Ít Người.”[1, tr. 5]

Giai đoạn năm 1994-2004, người Chăm đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng gia tăng, nhưng các hoạt động phong trào chỉ diễn ra lẻ tẻ và mang tính tự phát. Do đó, nhằm đưa phong trào Chăm tại Sài Gòn hoạt động chuyên nghiệp và mở rộng hơn, cuộc họp Ban chấp hành mở rộng ngày 24/11/2006 về việc thông qua đề án thành lập Chi hội Chăm do hội viên Đạo Thanh Quyến đề xuất và giao cho hội viên Đạo Thanh Quyến tổ chức Ban vận động thành lập Chi hội. Đến ngày 14/05/2007, Đại hội trù bị bầu Ban chấp hành Chi hội Dân tộc Chăm đã diễn ra và bầu ra 7 hội viên vào Ban Chấp hành Chi hội Dân tộc Chăm nhiệm kỳ I (2007-2009) do hội viên Lưu Quang Tuấn Huy làm Chi hội trưởng Chi hội Dân tộc Chăm trực thuộc Hội dân tộc học thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu hoạt động của Chi hội Dân tộc Chăm là giúp đỡ sinh viên đang theo học tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng học tập, hoàn thành luận văn tốt nghiệp và tạo điều kiện tiếp tục theo học những chương trình Sau đại học.

Tháng 5- 2009, Đại hội trù bị của Chi hội Dân tộc Chăm tiếp tục bầu ra 11 hội viên vào Ban Chấp hành do Hội viên Thành Chế Phương làm Chi Hội trưởng nhiệm kỳ II (2009-2011).

Tháng 4 – 2011, Ban chấp hành Chi hội Dân tộc Chăm tiếp tục Đại hội trù bị và bầu ra 12 Hội viên vào Ban chấp hành Chi hội (trong đó có 1 kế toán) do hội viên Vạn Quang Vỹ làm Chi Hội trưởng Chi hội Dân tộc Chăm nhiệm kỳ III (2011-2013).

Hiện nay, có hơn 2000 sinh viên Chăm đang học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1000 sinh viên và các khu vực chủ yếu khác như: Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Đại học Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Khánh Hòa dao động từ 50 đến 150 sinh viên Chăm. Do đó, Chi hội Dân tộc Chăm ra đời với vai trò là một tổ chức định hướng hoạt động văn hóa, giáo dục và đồng thời là sân chơi văn hóa lành mạnh cho sinh viên Chăm khắp mọi miền tổ quốc.

3. Vai trò của Chi hội Dân tộc Chăm thành phố Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm cho giới trẻ Chăm.

3.1 Chi hội Dân tộc Chăm là sân chơi sinh hoạt văn hóa của sinh viên Chăm.

Trong thời gian qua, Chi hội Dân tộc Chăm đã có nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực cho con em người Chăm học tập xa nhà như: sinh hoạt văn nghệ, học bổng, thể thao, tiếp sức mùa thi, dạy chữ Chăm, nhạc cụ Chăm, hội trại vòng tay bè bạn,…đã phần nào giúp đỡ sinh viên Chăm hòa nhập tích cực vào hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng Chăm. Theo số liệu khảo sát, sinh viên Chăm quan tâm đế hoạt động của Chi hội Chăm như sau:

Hình 1: Mức độ quan tâm đến hoạt động cộng đồng của sinh viên Chăm.

Sinh hoạt văn nghệ và học bổng: Văn nghệ Katé – Ramâwan và văn nghệ Rija Nâgâr tại thành phố Hồ Chí Minh là một hoạt động văn hóa được đông đảo bà con và sinh viên Chăm quan tâm (81%). Đây là hoạt động được Chi hội Dân tộc Chăm tổ chức định kỳ hàng năm với nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ phong phú, tái hiện việc sân khấu hóa lễ hội Katé của người Chăm theo đạo Bàlamôn, sân khấu hóa lễ hội Ramâwan của người Chăm theo đạo Bàni và Islam; Còn Rija Nâgâr là cái tết dân tộc của người Chăm, với ý nghĩa xua tan những điều xấu xa, xui xẻo và đón nhận những điều tốt lành cho dân làng và đón nước, cầu mưa, chuẩn bị mở đầu cho việc khai mương, cầy cấy nên được sinh viên quan tâm hàng đầu trong các hoạt động của Chi hội. Từ năm 2005 -2011, Chi hội Dân tộc Chăm đã tổ chức thành công 7 lần chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng Lễ hội Katé và Ramâwan với chủ đề “Sắc màu lễ hội” và 4 lần chương trình giao lưu văn nghệ mừng năm mới Rija Nâgar của người Chăm tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như việc kết hợp trao học bổng và những phần quà cho tân sinh viên và sinh viên người Chăm vượt khó, học giỏi. Ngoài ra, Chi hội còn vận động sinh viên Chăm tham gia sinh hoạt giao lưu văn nghệ nhằm kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc ít người miền Nam (19/04/1946), giao lưu văn nghệ “Giai điêu Lạc Hồng”, giao lưu văn nghệ phục vụ cho đồng bào Chăm ở các thôn Hiếu Lễ, thôn Hữu Đức và thôn Mỹ Nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Hoạt động thể thao: Hoạt động thể thao không chỉ là một hoạt động nhằm rèn luyện sức khỏe cho sinh viên Chăm mà còn tạo cơ hội để sinh viên Chăm giao lưu với nhau, giao lưu với học sinh, thanh niên ở các làng Chăm và giao lưu với các sinh viên dân tộc khác nhưtổ chức bóng đá giao hữu với sinh viên Campuchia tại sân bóng đá Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (2005), giao lưu bóng đá nam do Ban quản lý thôn Hữu Đức tổ chức nhân dịp Lễ hội Katê tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (2005), và các hoạt động giao lưu bóng đá hàng năm với các nhóm sinh viên Chăm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động dạy chữ Chăm: Năm 2005 -2006, dựa trên nhu cầu học chữ Chăm của sinh viên và tri thức người Chăm đang học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi hội Chăm đã tổ chức lớp dạy chữ Chăm với trên 28 sinh viên và tri thức người Chăm đang học tập và sinh sống tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham gia học chữ chăm cơ bản. Từ năm 2007 đến nay, số lượng sinh viên và tri thức người Chăm đang học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia lớp học tiếng Chăm ngày càng gia tăng. Năm 2011, căn cứ vào kết quả thi cuối khóa lớp tiếng Chăm căn bản, Chi hội đã cấp 56 giấy chứng nhận tiếng Chăm cơ bản cho 56 học viên và cấp giấy chứng nhận cho 21 học viên đã vượt qua kỳ thi tiếng Chăm nâng cao.

Hoạt động hội trại vòng tay bè bạn: Đây là hoạt động thu hút đông đảo sinh viên Chăm đang học tập ở khắp mọi miền tổ quốc trở về sinh hoạt vào mỗi dịp tết Nguyên Đán hàng năm được tổ chức ở các làng Chăm. Hội trại vòng tay bè bạn được coi là hoạt động sinh hoạt văn hóa đặc trưng nhất của sinh viên Chăm với nhiều trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi,.. và cũng là dịp để mọi sinh viên Chăm có dịp giao lưu, trao đổi thông tin về học tập cũng như hoạt động của sinh viên Chăm các khu vực. Đến nay, Chi hội Chăm đã kết hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh địa phương tổ chức thành công 7 lần cắm trại với chủ đề “Hội trại vòng tay bè bạn” vào mỗi dịp tết Nguyên Đán hàng năm tại các thôn Mỹ Nghiệp (2006), thôn Hoài Trung (2007), thôn Hữu Đức (2008), thôn Thành Ý (2009), thôn Thành Tín (2010), thôn Hậu Sanh (2011), thôn Hiếu Thiện (2012). Hàng năm, hội trại thu hút khoảng 300 sinh viên và thanh niên Chăm tham gia.

Hoạt động tiếp sức mùa thi và hỗ trợ vế xe về Tết Nguyên Đán: Năm 2005với mong muốn giúp đỡ các em thí sinh là người dân tộc Chăm khắc phục những khó khăn trong các kỳ tuyển sinh đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên Chăm đã chủ động đề xuất phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đưa đón và hỗ trợ thông tin, phương tiện đi lại cho trên 200 thí sinh đến từ tỉnh Ninh Thuận và BìnhThuận trong suốt mùa thi. Năm 2006, đón và hỗ trợ trên 300 thí sinh đến từ tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên. Từ năm 2007 đến nay hoạt động tiếp sức mùa thi không được Chi hội Chăm tổ chức nữa mà thay vào đó là sinh viên Chăm cùng tham gia tiếp sức mùa thi ở các trường mà mình đang theo học. Bên cạnh đó, Chi hội Chăm còn tạo điều kiện cho sinh viện Chăm nắm bắt thông tin và hướng dẫn làm và nộp đơn xin hỗ trợ vế xe về tết cho sinh viên Chăm. Tuy nhiên, vì thời gian nghỉ tết của các trường là không gống nhau, có trường nghỉ tết sớm, có trường nghỉ tết muộn hơn so với lịch khởi hành về tết của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh nên chỉ đáp ứng một số lượng nhỏ nhu cầu của sinh viên Chăm (19%).

3.2 Chi hội Dân tộc Chăm là cái nôi hình thành các nhóm sinh viên Chăm.

Hoạt động dưới sự bảo trợ của Chi hội dân tộc Chăm, các sinh viên Chăm ngày càng ý thức việc giúp đỡ nhau trong hoạt tập và cùng giao lưu sinh hoạt văn hóa. Do đó, các sinh viên Chăm đã thành lập nhóm đồng hương Chăm theo khu vực học tập của mình như: nhóm sinh viên Chăm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nhóm sinh viên Chăm Đại học Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng, Đại học Đồng Tháp, Đại học Nha Trang, nhóm sinh viên Chăm palei Hamutanran[2], nhóm sinh viên Chăm palei Pamblap Birau[3], nhóm sinh viên Chăm palei Baoh Dana[4], nhóm Khik Nâm Krung[5] …để cùng tham gia các hoạt động của Chi hội Chăm và các hoạt động riêng của nhóm như: nhóm sinh viên Chăm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đi tham quan các khu di tích Chăm ở Bình Thuận (2010), tham quan di tích Lịch sử – Văn hóa Miền Trung (2011), nhóm sinh viên Chăm Đại học Đồng Tháp tổ chức đi thăm viếng mộ cụ tổ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nhóm sinh viên Chăm thôn Hữu Đức tổ chức “ẩm thực dân gian Chăm” (2010), nhóm Khik Nâm Krung tổ chức dạy nhạc cụ Chăm vào chủ nhật hàng tuần cho các bạn sinh viên Chăm và các buổi họp mặt sinh hoạt khác của các nhóm sinh viên Chăm.

3.3. Chi hội Dân tộc Chăm là kênh thông tin và làm phát sinh kênh thông tin sinh hoạt cộng đồng của sinh viên Chăm.

Để mọi tin tức hoạt động sinh hoạt cộng đồng của Chi hội Chăm được phổ biến kịp thời đến đông đảo sinh viên Chăm thì vấn đề về phương tiện truyền tin là điều hết sức quan trọng.

Những ngày đầu hoạt động phong trào Chăm, việc liên lạc với nhau chủ yếu là bằng truyền miệng, người này nói cho người kia biết và những người có điện thoại di động lúc đó cũng không nhiều nên cũng gặp không ít khó khăn trong việc phổ biến các hoạt động Chăm. Nhận biết được vấn đề đó, Inrajaka[6], một sinh viên người Chăm học Khoa Đông Phương học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh đã nuôi dưỡng một ý tưởng lập ra một trang web cho dân tộc mình. Đến năm 2005, trang web http://gilaipraung.com chính thức ra đời tạo một bước phát triển mới cho các hoạt động Chăm ở Sài Gòn, mọi tin tức hoạt động, các tài liệu liệu văn học, âm nhạc, văn hóa,..của dân tộc Chăm đều được đưa lên website giúp cho con em người Chăm hiểu rõ hơn về dân tộc mình và trang web này được coi là trang web của Chi hội Dân tộc Chăm.

Tiếp bước sự ra đời trang web http://gilaipraung.com cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, các nhóm sinh viên Chăm cũng đã lập ra trang web riêng cho mình.

Trang web mang tính cộng đồng Chungbao gồm trang web: http://inrasara.com ra đời vào năm 2007, thường đăng những bài thơ, văn, thông tin liên quan đến xã hội Chăm. Đặc biệt, tính chất ôn hoà, trung tính của trang điện tử này đã gây được thiện cảm cho độc giả, đang tạo được tiếng vang trong dư luận qua những bài viết cảm tưởng thể hiện sự trăn trở của cộng đồng Chăm trong thời đại toàn cầu hoá; Trang web http://nguoicham.com (2008), đây là trang thông tin rất đa dạng về nội dung như học tiếng Chăm, truyền hình Chăm, giải trí, các tin chức về nghiên cứu Chăm; Trang web http://chamranam.com (2010), đây được xem là tiếng nói của Chi hội Chăm ở thành phố Hồ Chí Minh, thường đăng tải thông tin đến hoạt động của hội và sau này trang thông tin của Chi hội được chuyển giao từ trang web http://gilaipraung.com sang trang web này; Trang webhttp://champanews.com và http://tincham.in (2011) cũng chứa đựng nội dung thông tin phong phú về dân tộc Chăm.

Trang web mang tính nhómbao gồm trang web http://blangchak.com (2010) của nhóm sinh viên thôn Phước Đồng, tỉnh Ninh Thuận, http://hamutanran.com (2010) của sinh viên Chăm thôn Hữu Đức, tỉnh Ninh Thuận, http://baohdana.wordpress.com (2010) của sinh viên thôn Chất Thường, tỉnh Ninh Thuận, http://pamblapbiruw.com/(2011) của nhóm sinh viên Chăm Phước Nhơn, tỉnh Ninh Thuận sáng lập nhằm giới thiệu và thông tin về quê hương mình và thông tin về hoạt động của Chi hội Chăm. Trang web http://gulpataom.com (2011) do nhóm sinh viên Chăm Đại học Đồng Tháp để thông tin về hoạt động của nhóm mình và hoạt động của Chi hội Chăm.

Với số lượng trang web như trên, kênh thông tin của dân tộc Chăm đã thực sự đáp ứng được vấn đề tiếp cận thông tin của giới trẻ Chăm tới hoạt động văn hóa Chăm. Tuy nhiên, sự duy trì và phát triển của các trang web đòi hỏi người quản trị phải thật sự tâm huyết và có sự liên kết vững chắc với cộng tác viên trong việc duy trì nội dung thông tin cũng như kinh phí để duy trì trang web, nên hiện nay một số trang web chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn đã phải ngưng hoạt động như: trang web http://blangchak.comhttp://hamutanran.com.

4. Kết luận

Như vậy, sự ra đời của Chi hội Dân tộc Chăm thành phố Hồ Chí Minh góp phần giáo dục ý thức về tính dân tộc của giới trẻ Chăm hiện nay, đặc biệt là sinh viên Chăm được thể hiện rõ nét qua các hoạt động thực tế của Chi hội Chăm. Việc thành thập các nhóm sinh viên Chăm và sự ra đời các trang web Chăm là đòn bẩy cho hướng đi đa dạng và phát triển hơn của Chi hội Chăm nói riêng, cộng đồng Chăm nói chung. Tuy nhiên, để phát huy vai trò là người dẫn dắt mọi hoạt động sinh hoạt văn hóa cho sinh viên Chăm, Chi hội Dân tộc Chăm cần có những biện pháp tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, phổ biến các hoạt động sinh hoạt văn hóa Chăm cũng như tạo được sự tin tưởng và gắn kết với các sinh viên, nhóm sinh viên, cộng động Chăm trong việc tham gia sinh hoạt cộng đồng nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Chăm cũng như bản sắc văn hóa đa dân tộc của Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

  1. Chi hội Dân tộc Chăm, 2009, Văn kiện Đại hội Chi hội Dân tộc Chăm nhiệm kỳ II (2009-2011), Chi hội Dân tộc Chăm, TP. Hồ Chí Minh, 15tr.
  2. Hưng Thiện, 2010, Ý thc v cng đng ca người Chăm  Vit Nam qua các trang web Chăm,http://gilaipraung.com/2011/08/y-th%E1%BB%A9c-v%E1%BB%81-c%E1%BB%99ng-d%E1%BB%93ng-c%E1%BB%A7a-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-cham-%E1%BB%9F-vi%E1%BB%87t-nam-qua-cac-trang-web-cham/ .
  3. Inrasara, 2009,“Chăm Panduranga tại thành phố Hồ Chí Minh”,http://chamstudies.wordpress.com/2009/12/02/cham-panduranga-t%E1%BA%A1i-thanh-ph%E1%BB%91-h%E1%BB%93-chi-minh/.
  4. Phụ nữ thứ tư,1992, Người Chăm ở Sài Gòn, Phụ nữ thứ tư, tr. 1,3.
  5. Sài Gòn giải phóng, 1999, Làm gì để nâng cao đời sống văn hóa của người Chăm ở TPHCM?, Sài Gòn Giải Phóng, tr.7.

[1] Người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.
[2] Thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
[3] Thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
[4] Thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
[5] Nhóm sinh Chăm đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh chuyên dạy về nhạc cụ Chăm.
[6] Phú Tuệ Năng.

(nguồn: http://chamranam.com/?p=770)

Chia sẻ cảm nhận của bạn