[Thông báo] Mở lớp học nhạc cụ truyền thống Chăm tại Tp. HCM

HỘI DÂN TỘC HỌC TP. HCM CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM——-o0o——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-o0o——-

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2012

KẾ HOẠCH
MỞ LỚP HỌC NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG CHĂM
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

  1. I. Mục tiêu:

Hiện nay, cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế cũng như văn hóa, giới trẻ người Chăm đang có xu hướng chạy theo văn hóa hiện đại mà quên đi văn hóa truyền thống dân tộc. Việc khuyến khích giới trẻ đặc biệt là sinh viên Chăm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là vấn đề rất cần thiết và cấp bách, nhất là nhạc cụ truyền thống của người Chăm.

Được sự hỗ trợ của quỹ CEEVN tại Hà Nội, chúng tôi dự định sẽ mở lớp học nhạc cụ Chăm với mục đích là:

–     Phổ biến và truyền dạy nhạc cụ truyền thống cho giới trẻ đặc biệt là sinh viên người Chăm tại Tp.Hồ Chí Minh.

–     Qua lớp học, cũng tạo điều kiện cho sinh viên người Chăm ở Tp.Hồ Chí Minh có điều kiện kết nối với nhau, từ đó mà tạo ra phong trào cùng nhau học tập và sinh hoạt văn hóa – văn nghệ nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Chăm bên cạnh văn hóa hiện đại tại Tp.Hồ Chí Minh.

  1. II. Phướng hướng hoạt động:
    1. 1. Mở lớp dạy nhạc cụ dân tộc Chăm:

– Dự định sẽ tuyển 20 sinh viên học nhạc cụ Chăm

– Mời nghệ nhân dạy nhạc cụ Chăm: Ô.Phú Bình Đồn;

– Thành viên hỗ trợ dạy nhạc cụ: Đạt Quang Phiếu, Đàng Văn Vinh

2. Tổ Chức lớp học:

– Ths. Đàng Năng Hòa

– Vạn Quang Vỹ

3. Thời gian thực hiện:

– Lớp dự định được thực hiện từ tháng 31/03/2012 – 5/2012

– Khai giảng khóa học vào ngày 31/03/2012

– Thời gian học: vào những buổi tối thứ 3, 5 hàng tuần (từ 18h đến 21h); thứ bảy và Chủ nhật học cả ngày (có sự hướng dẫn của nghệ nhân).

4. Thông tin liên hệ và đăng ký:

5. Địa đỉểm:

Trung tâm hỗ trợ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh

33 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh

Tổ chức lớp học

(Đã ký)

Ths. Đàng Năng Hòa

Chia sẻ cảm nhận của bạn