[Thông báo] Học bổng dành cho sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn năm 2012

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAMBCH TP. HỒ CHÍ MINH_____Số: 11/TB-BTK TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2012

THÔNG BÁO
Học bổng Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm 2012
Dành cho sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn

_______

Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chương trình học bổng năm 2012 dành cho sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường Đại học, Cao Đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1/ Số lượng: 50 suất. Trị giá: 1.000.000 đồng/suất

2/ Đối tượng – Tiêu chuẩn:

  • Sinh viên là người dân tộc đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
  • Có điểm trung bình năm học 2010 – 2011 đạt từ 7.0 trở lên..
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ, nhiệt tình tham gia công tác Đoàn thể, xã hội.
  • Chưa nhận học bổng xã hội trong năm học 2010 – 2011.

3/ Thời gian:

  • Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 10/4/2012 (Thứ ba).
  • Thời gian trao học bổng: Dự kiến ngày 19 tháng 4 năm 2012.

4/ Hồ sơ học bổng bao gồm:

  • Thư đề đạt nguyện vọng nhận học bổng có xác nhận của Đoàn TNCS – Hội Sinh viên trường (theo mẫu trên website www.hotrosinhvien.vn). Link mẫu: http://www.mediafire.com/?60fe6sui6o6pj1e
  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách hoặc sổ hộ nghèo (nếu có).
  • Bản sao bảng điểm kết quả học tập năm học 2010 – 2011 có xác nhận của trường.
  • Bản sao CMND, thẻ Sinh viên (không cần công chứng).

Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn (đối với trường chưa có Hội Sinh viên) các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi cho sinh viên trường được biết và tập hợp hồ sơ của sinh viên xin nhận học bổng (theo mẫu trên website www.hotrosinhvien.vn), gửi toàn bộ hồ sơ kèm danh sách về Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh (33, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1); đồng thời email danh sách tổng hợp theo mẫu về địa chỉ email: nguyenchi@hotrosinhvien.vn). Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: (08).38 27 47 09, gặp Đ/c Quỳnh Chi.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:– Thường trực Hội Sinh viên TP;

– Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP;

– Đoàn – Hội Sinh viên các trường;

– Lưu: VP.

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TPCHÁNH VĂN PHÒNG(Đã ký)

 

 

 

Phạm Đại Anh Tuấn

Nguồn: http://www.hotrosinhvien.vn/index.php?o=modules&n=scholarship&f=news_detail&idnews=1122&idtype=3001

Chia sẻ cảm nhận của bạn