Khai mở mục Phling (âm nhạc)…

Cảm hứng trở về, nhân tiện khai mở luôn chuyên mục Phling (âm nhạc), một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc, cũng là xoa dịu nỗi nhớ của những đứa con lang bạt tha phương. Sẽ cố gắng mỗi ngày cập nhật ít nhất 3 bài cho tới khi hết các bài hát có trong máy. Adei saai mik wa drei giúp với nhé

  1. Nhận xét, sửa lỗi chính tả trong bài hát, hay lời bài hát
  2. Chia sẻ cảm nhận, kỷ niệm hay các câu chuyện liên quan đến bài hát
  3. Thêm các bài GP còn thiếu, có thể email file mp3 và lời bài hát cho inrajaka@gmail.com

Chia sẻ cảm nhận của bạn