Miễn thi đại học cho thí sinh thuộc huyện nghèo

Miễn thi đại học cho thí sinh thuộc huyện nghèo

Theo quy định mới nhất, hiệu trưởng các trường đại học xem xét, quyết định xét tuyển cho vào học thí sinh có hộ khẩu thường trú từ ba năm trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tại các huyện nghèo.

“Thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ ba năm trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ, nếu học ba năm cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện này, thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định xét tuyển cho vào học. Những thí sinh này, sau khi nhập học, được học bổ sung kiến thức một năm học, trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do hiệu trưởng các trường quy định.“ Đây là điểm mới nhất vừa được Bộ GD&ĐT công bố trong Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012. Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, quy định này nhằm thực hiện Chương hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo của Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ này cũng quy định, kỳ thi tuyển sinh năm nay sẽ bỏ điểm b, điểm c khoản 1, Điều 33 của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Cụ thể, điểm b, c khoản 1, Điều 33 quy định: “b, Đối với các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng được phép lớn hơn một điểm nhưng không quá 1,5 điểm để số thí sinh trúng tuyển là người dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ cần thiết; c) Các trường dành chỉ tiêu tuyển sinh để đào tạo theo địa chỉ sử dụng và các trường có nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực được phép lớn hơn 0,5 nhưng không quá 1,0 điểm để tuyển đủ chỉ tiêu đã được giao“. Như vậy, theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, mùa tuyển sinh năm nay, các thí sinh khu vực dân tộc thiểu số cũng như các trường đào tạo theo vùng sẽ không được hưởng ưu đãi về mức chênh lệch điểm số giữa các nhóm đối tượng. Mức chênh lệch chung sẽ là mộ điểm giữa hai đối tượng kế tiếp và 0,5 điểm giữa hai khu vực kế tiếp.

Phạm Mai

http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/567942/Mien-thi-dai-hoc-cho-thi-sinh-thuoc-huyen-ngheo-tpol.html

Một chia sẻ về “Miễn thi đại học cho thí sinh thuộc huyện nghèo

Chia sẻ cảm nhận của bạn