Tin buồn: Gru Từ Công Phú qua đời

gru Từ Công Phú qua đời” XIN CHIA BUỒN VÀ CẦU NGUYỆN SÂU SẮC TỚI GIA ĐÌNH GRU

Sự mất mát quá lớn đối với Cwah Patih Thành Tín nói riêng đồng thời đối với cộng đồng chăm nói chung.

Chúng con kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt GRU – một nhà giáo  khí phách quật cường. Đối với chúng con GRU vẫn còn sống mãi vì nhân cách cũng như lòng nhiệt huyết  của GRU – nhân cách cao cả – của muôn đời.

Tôi rất khâm phục GRU, một con người có khí chất thanh tao khí khái, phẩm chất con người mà ở thời buổi này rất khó tìm thấy. Mong GRU an nghỉ nơi suối vàng!

THAY MẶT HỘI ĐỒNG HƯƠNG CHĂM SINH VIÊN ĐÀ NẴNG

PAKEITAK   

KÍNH VIẾNG

Chia sẻ cảm nhận của bạn