Hiểu sơ lược về Islam

Zack Mubarak

(Một bạn Chăm Châu giang đang theo học ở Kedah- Malaysia)

Người Islam tin tưởng Thượng Đế là Đấng tạo hóa cua vũ trụ, như vậy người thiên chúa hay Do thái cùng có niềm tin như vậy tất cả đều đề cao đấng tạo hóa, ngừơi Do Thái gọi  Thượng Đế họ là Jehova, người thiên chúa gọi với tên khác (Thiên Chúa), nhưng ngườii Arab họ goi là Allah, bởi vậy chúng ta tin Thượng Đế như nhau.

Nhưng ngày nay niềm tin người Muslim rất khác với hai tôn giáo trên, trong Islam Nabi Muhamad là một con người như những người khác, con người chỉ tôn thờ Allah duy nhất, Thượng Đế mà Jessu (Nabi Isa) va Moses(Nabi Musa) cùng tôn thờ tất cả có trong Thiên Kinh Quran, Muhammad xuất thân từ đứa trẻ chăn dê va Isa, Musa cũng vậy. Cả ba người đều được chiếu từ một nguồn sáng là Allah. Muhammad dạy umat tôn thờ một Thượng Đế, mĩm cười trở thành bố thí, bảo vệ phụ nữ khỏi sự bất công và tôn trọng họ, chăm sóc những đứa trẻ mô côi.

Al-Quran được quý như một bách khoa thư viện cho người Islam. Quran giải đáp thắc cho nhân loại từ cổ chí kim, Quran xác nhận sự thật về Jessu, Musa, và những Nabi-nabi khác đều tôn thờ Allah Duy Nhất. Nabi Muhammad được các nhà lãnh đạo trên Thế Giới không phai Islam công nhận la một người lãnh đạo tài hoa nhất lịch sữ, mặt dù những đã xảy ra cho xã hội Islam và sự tấn công ác liệt từ phía không phải Islam, Islam vẫn được xem là tôn giáo nội trổi và phá triển. Quyển Kinh Injil ( Tân ước)được Allah gửi cho con người sau Kinh Taurat ( Cựu ước) cũng chiếm giữ va bị sữa đổi ở Babylon (Italy), bởi người Rom, Do Thái Zionist, vua chúa và các nhà thờ… sau đó Thượng Đế đã gửi Kinh Quran và đặt lời hứa bảo vệ sự trong sạch của thiên Kinh này. Bởi thế Al-Quran đã được học thuộc lòng toàn bộ từ thời xưa cho đến nay, để đánh đổ sự xâm chiếm và sữa đổi của kẻ thù Islam.

Rất tiết học thuyết Islam không được áp dụng hoàn toàn bởi nhiều người, nếu con người áp dụng nó thi chúng ta có cuộc sống trên thế giới tốt hơn nhiều. Sự sai trái hay thiếu sót trong tôn giáo Islam chúng ta thấy hiện nay sự thực nên đổ lỗi cho con người Islam đó không phải học thuyết củ Islam. Một minh họa như MalcomX sau khi tìm thấy chân lý Islam, va bây giờ các bạn sẽ ngạc nhiên với lời nói cua Anh ta ” tôi đã ăn cơm cùng dĩa với nhau, uống nước cùng ly với nhau và tôn thờ cùng Thượng Đế với nhau từ những người khác màu da, khác dân tộc khác quốc gia trở thành một tập thể, tôi la anh em của họ, ho la anh em của tôi, mỗi giờ tôi hiên diện trên đất Makkah đã thay đổi khác xa với nhưng gì đang diễn ra ở Mỹ, người da đen còn bi phân biêt chủng tộc chỉ kết thúc 400 rồi không hơn không kém. Nhưng vẫn còn tính tự đề cao dân tộc mà nó mang người Mỹ đến sưu hướng tự xác…

phần lớn con người thích tìm kiếm con đường tâm linh và sự thật, hành hương Makkah là một cách làm tan mất tính tự cao dân tộc va mang ta đên tâm hôn trong sạch va ngay thẳng, nó cho ta thấy niềm tự do, sự công bằng. Đây la lời nó của một người thông minh sau khi tìm thấy sự thật đầy sáng suốt. Va sự lo lắng của tôi la chúng ta đang o trong nhóm người nào? Bởi vì chúng ta cung như người khác đang tự lam mất quyền lợi nguyên thuỷ của mình, tôi tin rằng thực hiện nguyên lý Islam co thể xóa di tính tự dân tộc trong lòng cũng như tâm hồn tất người dân việtnam và những nước khác, nếu tôi có qua đời mà đã mang đến sự dẫn dắt cũng  như đóng góp chút ít hiểu biết để chửa được căn bệnh tinh thần và mất niềm tin cho người khác…như thế mọi lời cảm ơn đến Allah , Thương Đế của vạn vật…. mọi sự thiếu sót đều đến từ tôi va mọi sự đúng đắng đên từ Allah….Amin.

Chia sẻ cảm nhận của bạn