Danh sách nhận học bổng Chi hội dân tộc Chăm 2011

Học bổng sẽ trao vào ngày công diễn chương trình Katé Ramâwan 2011 – ngày 23.10.2011 tại Trường Đại Học Văn Hóa Tp.HCM.

Chú ý: Các bạn trong danh sách học bổng không đến nhận. Chi hội sẽ sung vào quỹ của Chi hội.

Biên bản xét duyệt học bổng:

HỘI DÂN TỘC HỌC Tp.HCM

CHI HỘI DÂN TỘC CHĂM

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT HỌC BỔNG

Chi hội dân tộc Chăm 2011

 

Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2011 tại 303/18/13 Bến Vân Đồn – Phường  2.

Quận 4-.TP HCM

I. Thành phần tham dự:

 1. PGS. TS. Thành Phần        – Phó Chủ tịch Hội Dân Tộc TP. HCM
 2. TS. Phú Văn Hẳn              – Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ
 3. DS.  Dụng Thị Bích Thùy – Ban Tài Chính Chi hội Dân tộc Chăm
 4. Vạn Quang Vỹ                   – Chi hội trưởng Chi Hội Dân tộc Chăm
 5. Quảng Văn Sơn                   – Chi hội Phó Chi Hội Dân tộc Chăm
 6. Vạn Nữ Mai Chi                 – Sinh viên

II. Nội Dung:

      Hội đồng thảo luận và đưa ra tiêu chí xét học bổng cho sinh viên, cuối cùng thống nhất 3 tiêu chí sau:

 1. Xét điểm
 2. Sinh viên nghèo
 3. Tham gia các hoạt động phong trào của chi Hội

Căn cứ vào 3 tiêu chí trên, Hội đồng xem xét tất cả 20 hồ sơ sẽ được trao học bổng.

* Kết quả: 

      – 15 suất học bổng : 700.000vnd/suất

      –  5 suất học bổng : 500.000vnd/suất ( Quỹ khuyến học Văn Lâm tài trợ)

III. Danh sách sinh viên được nhận học bổng:

 1. A.     Suất 700.000vnd
STT Angan Sang Bac

1

Lộ Nữ Hoàng Tiên ĐH KHTN

2

Đàng Thị My ĐH NÔNG LÂM

3

Quảng Thị Mina ĐH NÔNG LÂM

4

Bá Xuân Thắng ĐH KHTN

5

Lưu Thùy Dung ĐH SPKT Tp.HCM

6

Ngư Hiền Thục ĐH SPKT Tp.HCM

7

Đàng Lâm Bạch Sương ĐH Văn Hóa TP.HCM

8

Nại Thị Ngọc Diễm ĐH KT Tp.HCM

9

Thạch Giáng Hạ ĐH Ngân Hàng Tp.HCM

10

Bá Xuân Thành ĐH SP TDTT Tp.HCM

11

Bạch Quảng Luân ĐH BK Tp.HCM

12

Bá Minh Đan ĐH Văn Hóa TP.HCM

13

Lộ Minh Sáng ĐH Văn Hóa TP.HCM

14

Vạn Nữ Mai Chi ĐH KHXH & NV TPHCM

15

Hán Thị Hàn Ni ĐH KHXH & NV TPHCM

 

 1. B.      Suất 500.000 vnd

STT

Angan Sang Bac

16

Ngân Thị Tâm ĐH Sư Phạm Tp.HCM

17

Từ Công Sany ĐH SPKT Tp.HCM

18

Thập Hữu Huệ ĐH SP TDTT Tp.HCM

19

Từ Xuân Lộc ĐH GTVT Tp.HCM

20

Thạch Anh Pha ĐH NÔNG LÂM

Sau khi thông qua danh sách sinh viên được nhận học bổng, Hội đồng cùng thống nhất xét duyệt học bổng theo kết quả như trên.

      Biên bản kết thúc lúc 21giờ00 ngày 14 tháng 10 năm 2011.

 

 

Phó Chủ HDT TP. HCM

 

 

 

 

PGS. TS. Thành Phần

Thư ký

 

 

 

 

Vạn Nữ Mai Chi

 

 

Chia sẻ cảm nhận của bạn