Danh sách tân sinh viên Chăm 2011 nhận quà

Quà sẽ trao vào ngày công diễn chương trình Katé Ramâwan 2011 – 8h ngày 23.10.2011 tại Trường Đại Học Văn Hóa Tp.HCM

DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN CHĂM 2011 NHẬN QUÀ
STT HỌ VÀ TÊN PALEI TRƯỜNG
1 TRƯƠNG MINH KARIM An Giang ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM
2 NGUYỄN DƯƠNG LINH DIỄM Caok ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM
3 MAI THỊ KHÁNH LINH Parik ĐH VĂN HÓA TP.HCM
4 THẠCH GIA NGỌC Ý Parik ĐH KHTN TP.HCM
5 ĐẶNG THỊ MAI CHI Parik ĐH SÀI GÒN
6 NGUYỄN THỊ MINH HiẾU Parik ĐH VĂN HÓA TP.HCM
7 BỐ THANH VINH Parik ĐH AN NINH NHÂN DÂN
8 LÂM NHẬT TÂM Parik ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM
9 Hán Văn Sinh Pabhan ĐH KHTN TP.HCM
10 Quảng Lục Tuyên Cakleng ĐH KHTN TP.HCM
11 Châu Ngọc SơMi Rem ĐH KHTN TP.HCM
12 Miêu Trâm Anh Rem ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM
13 Thiên Thị Hoàng Gia Cakleng ĐH Sư Phạm Tp.HCM
14 Thành Adam KrishNa Pamblap Klak ĐH KHXH NV Tp.HCM
15 Thành Thùy Linh Pamblap Birau ĐH Kiến Trúc Tp.HCM
16 Văn Thái Linh Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
17 Lâm Nữ Thanh Hằng Parik ĐH Y Dược Tp.HCM
18 Đàng Công Trần Bảo Gia Parik ĐH Y Dược Tp.HCM
19 Lư Thái Toàn Parik ĐH Tài Chính Marketing Tp.HCM
20 Thành Thị Thủy Ngân Pajai ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM
21 Ma Thị Soliha Rem ĐH Kinh Tế Tp.HCM
22 Miêu Thị Soliha Rem ĐH Kinh Tế Tp.HCM
23 Thành Nữ Như Hoài Pamblap ĐH Sư Phạm Tp.HCM
24 Tạ Văn Chuẩn Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
25 Tạ Văn Hoài Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
26 Dụng Thị Mỹ Thu Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
27 Thổ Thị Sang Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
28 Đào Thanh Tuấn Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
29 Khê Xuân Tiến Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
30 Qua Đồng Công Thành Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
31 Tạ Vũ  Công Thành Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
32 Mã Nữ Ngọc Lai Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
33 Dụng Anh Triệu Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
34 Tôn Nữ Ngọc Chịu Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
35 Lư Bích Ân Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
36 Nguyễn Tuấn Thư Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
37 Thanh Thị Phước Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
38 Lâm Thị Phương Thảo Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
39 Nguyễn Thị Ngọc Triều Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
40 Đào Thị Thúy Kiều Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
41 Văn Xuân Điệu Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
42 Lư Bình Thuận Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
43 Đồng Thị Kim Cương Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
44 Huỳnh Thị Kim Hằng Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
45 Dụng Nữ Diệp Vân Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
46 Lê Văn Hảo Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
47 Đàng Thanh Việt Kraong ĐH Sư Phạm Tp.HCM
48 Kinh Thị Hải Yến Kraong ĐH Sư Phạm Tp.HCM
49 Động Thị Lệ Ngọc Kraong ĐH Sư Phạm Tp.HCM
50 Lý Hoa Tăng Kraong ĐH Sư Phạm Tp.HCM
51 Quảng Đại Luấn Phước Thái ĐH Sư Phạm Tp.HCM
52 Quảng Quốc Tồn Phước Thái ĐH Sư Phạm Tp.HCM
53 Khê Thị Kim Tọa Hàm Thuận Bắc ĐH Sư Phạm Tp.HCM
54 Thông Thị Sang Hàm Thuận Bắc ĐH Sư Phạm Tp.HCM
55 Đặng Thị Mỹ Hiền Parik ĐH Sư Phạm Tp.HCM
56 Phú Quảng Thanh Thoang Hamutanran ĐH Kiến Trúc Tp.HCM
57 Châu Thị Hoàng Dung Hamutanran ĐH Luật Tp.HCM

Chia sẻ cảm nhận của bạn