Thông báo kỳ thi tiếng Chăm nâng cao lần II

Kỳ thi tiếng Chăm lớp nâng cao sẽ tổ chức thi lần II:

Thời gian: lúc 17h00, thứ 7, ngày 10 tháng 09 năm 2011.
Địa điểm: phòng D. 409, Trường Đại học Mở Tp. HCM, số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. HCM

Nay thông báo đến những bạn nào chưa đăng ký thi lần I được biết, để sắp xếp thời gian đi thi đúng giờ quy định.

Xin liên hệ:
Ths. Đàng Năng Hòa, ĐT: 0907877338, email:jahoa1975@yahoo.com
hoặc: Quảng Văn Sơn, ĐT: 0907631455, email: sonputra@gmail.com

Ranam.

Chia sẻ cảm nhận của bạn