Panuec lang yah kadha mbeng manyum

PS: Đã có audio đọc bài này bằng tiếng Chăm mời bà con cùng nghe và học tiếng Chăm luôn, đồng thời biết thêm về một tập tục mà cha ông đã để lại. Nếu có gì không hiểu hoặc trao đổi thêm, vui lòng gửi email góp ý về: info@tincham.in

$$$$$$$$$$$

Nghe PTV đọc và theo dõi văn bản ở dưới.

Pnuec lang yah ngaok Youtube

Flash

Ni panuec ndem ka mbeng manyum blaoh salih danaok,,

* * *

1. Mâng yah urang tangi ka sa harei nao puec likei nan hagait,

Drei lang vek lac amaik saong amâ nao taom gep pajiéng dara blaoh,,

2. Mâng yah urang tangi kadha klaoh panuec kadha gah kumei nan hagait,

Drei lang vek lac mâng tian hu tajuh balan,,

3. Mâng yah urang tangi ka gah likei nao klaoh panuec nan hagait,

Drei lang vek lac mâng tian mâng tel salipan balan,,

4. Mâng yah urang tangi ka ba anâk mâng tuw tabiak di sang nan hagait,

Drei lang vek lac sapluh harei pandik tian si andih di apuei,,

5. Mâng yah urang tangi ka anâk matuw nao hu matâh jalan mboh urang ba aia nduor pala mai raok hagait,

Drei lang vek lac ka kumar tabiak pa truh di tian inâ mai tel pabah mbeng sup nâk hu gaon supo marai tangi ka kumar nan mai mâng tuei hagait,,

6. Mâng yah urang tangi ka anâk matuw tamâ sang daok di danaok gah mâng nraong nan hagait,

Drei lang vek lac muk mbuoiy padaok vik tian,,

7. Mâng yah urang tangi ka ba anâk matuw tamâ thang jaw ka inâ amâ gah kumei nan hagait,

Drei lang vek lac ka kumar tabiak truh di nâgan inâ,,

8. Mâng yah urang tangi ka ew yang blaoh thuak aw juk palaik di danaok nan hagait,

Drei lang vek lac chai inâ palaik thaok,,

9. Mâng yah urang tangi ka salih danaok inâ amâ nan hagait,

Drei lang vek lac amaik pandik tian andih apuei nan daok di hahluk palaik ka kumar tagaok andik canâng andih apuei,,

10. Mâng yah urang tangi ka pok alak ba tabiak nao mang tuey ka dua urang inâ amâ nan hagait,

Drei lang vek lac chai urang palaik aia tasau ka kumar,,

11. Mâng yah urang tangi anâk matuw tamâ sang blaoh amaik saong amâ drei oh khin mai nan hagait,

Drei lang vek lac anâk pandik tian amaik saong amâ daok ngap thum tel palaik kumar blaoh ka mâng kheng mai aon,,

12. Mâng yah urang tangi ka klau harei blaoh nao taleh khan aw nan hagait,

Drei lang vek lac tok saong klau harei kuec buw apuei praong,,

13. Mâng yah urang tangi paruy saong para nao livang gep nan hagait,

Drei lang vek lac tal harei bak balan tamâ tabiak,,

14. Mâng yah urang tangi lac thei paruy,

Drei lac amaik gah kumei nan paruy,,

15. Mâng yah urang tangi lac thei para,

Drei lang vek lac amaik amâ gah likei nan para,,

* * *

Mâng yah puec karei di akhar ni, di juai peng urang nan ndem di lingiw min,,,

Arjuna Po Gihlau Roh duah

PS: Đã có audio đọc bài này bằng tiếng Chăm mời bà con cùng nghe và học tiếng Chăm luôn, đồng thời biết thêm về một tập tục mà cha ông đã để lại. Nếu có gì không hiểu hoặc trao đổi thêm, vui lòng gửi email góp ý về: info@tincham.in

(Source: www.tincham.in)

2 chia sẻ về “Panuec lang yah kadha mbeng manyum

  1. nangphanrangntnangphanrangnt

    quyển layah về mbang manyum rất hay. Nó lý giải về vòng đời của một con người thông qua đám cưới. Trước đây đã viết về bài này, k biết tư liệu bay đi đâu mất. Tài liệu post lên rất hay….thanks

Chia sẻ cảm nhận của bạn