Khai trương chuyên mục Akhar Cam và một ước mơ

Sau chưa tới 40 năm, chúng ta đang nói tiếng độn 70% Việt 30% Cham. Trong suốt những năm phong trào được tái gầy dựng ở đất Baigaor này, các bạn trẻ đang cố níu kéo lại, bằng mọi cách chúng ta có thể làm được: mở lớp, khuyến khích nhau hàng ngày, bằng những bài chia sẻ chân thành trên GP, nay nhiều bạn đã bắt đầu thay đổi, bắt đầu viết đọc, biết viết, tỷ lệ độn chỉ còn là 50% 50%. Dù con số không lớn, nhưng chúng ta có quyền hy vọng.

Và khi thế giới được tạo nên bởi những ước mơ, chúng ta có quyền mơ ước, một ngày, tất cả chúng ta đều sõi đọc, viết, nói, không những thế, văn vẻ hơn, đậm tình cùng chất triết lý hơn.

GP là con thuyền của hy vọng từ khi nó được sinh ra. Qua bao thất bại, nó chưa bao giờ dừng chuyến đi. Mỗi lần con thuyền gặp sóng gió, vỡ tan, cũng là lúc các thủy thủ họp mặt lại, cho một con thuyền vững vàng hơn, và tiếp tục chuyến hành trình của định mệnh của những đứa con Cham. Sinh trong thời đại đầy thử thách và cơ hội này, bản thân mình cũng vẫn còn rất yếu tiếng mẹ đẻ của mình, min hu sa baoh panuec drei khing khik: mârat bac mâgru pyeh harei drei jaoy mbluak di kabruai…

Hỡi các thủy thủ, các bạn đã sẵn sàng cho chuyến hành trình kế tiếp chưa? Mài dũa kỹ năng viết tiếng Cham của mình…

Khaol drei tagok jalan harei ni, urak ni…

Chia sẻ cảm nhận của bạn