Akhar Thrah dan akhar Jawi Cam (Chữ Chăm Thrah và chữ Jawi Chăm)

theo naiCampa

Anak akhar Jawi Cam (bảng chữ cái Jawi Chăm)

Bảng đối xứng giữa Akhar Thrah và Jawi Cam

Bảng 1

 

Bảng 2

 

Bảng 3

 

Bảng 4

Chia sẻ cảm nhận của bạn